Menu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto siirtyy kuntayhtymään

Mäntsälän kunnanvaltuusto on 21.5. tehnyt päätöksen siirtää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantovastuun Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle. Myös Järvenpään kaupunginvaltuusto teki saman päätöksen 21.5.  

Keski-Uudenmaan kunnista Hyvinkää on tehnyt myönteisen päätöksen huhtikuussa. Pornainen päättää asiasta 28.5. ja Nurmijärvi ja Tuusula kesäkuun alkuun mennessä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tehtävänä on ollut 1.1.2018 lähtien järjestää jäsenkuntiensa Mäntsälän, Pornaisten, Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan puolesta alueen 200 000 asukkaan väestöpohjalle yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Järjestäjän roolissa kuntayhtymä on vastannut siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuksi.

Kuntayhtymä on tänä keväänä ryhtynyt Järjestämis- ja tuottamissopimuksensa mukaisesti valmistelemaan myös palveluiden tuotannonsiirtoa. Kuntayhtymän tarkoituksena on 1.1.2019 alkaen vastata täysivaltaisesti Keski-Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteisestä järjestämisestä sekä vaatimusten mukaisten palveluiden tuottamisesta.  

Muutoksen taustalla on ollut halu vahvistaa alueen asemaa valtakunnallisessa maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä kehittää alueelle tasavertaisemmat ja asukkaiden tarpeita vastaavat palvelurakenteet. Keski-Uudenmaan alueella on paljon hyviä kuntakohtaisia käytäntöjä, jotka halutaan kaikkien kuntien asukkaiden saataville. Tätä kehitystyötä tehdään yhdessä kuntien, kuntayhtymän ja kuntalaisten kanssa.  

 

 

 

 

 

Takaisin ylös