Menu

Tavoitteena vähintään miljoonan asukkaan valinnanvapauskokeilu Uudellemaalle

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimi valmistautuvat Suomen suurimpaan valinnanvapauskokeiluun. Uudenmaan valinnanvapauspilotti tarjoaisi vähintään miljoonalle asukkaalle vapauden valita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajansa.

Valinnanvapauspilottiin on kutsuttu ja toivotaan mukaan kaikkia Uudenmaan kuntia, HUS:a ja Eteva-kuntayhtymää.

Keski-Uudenmaan sote valmistelee parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueellista sote-mallia ja on mukana valinnanvapauskokeilussa. Valinnanvapauskokeilu on osa hallituksen Palvelu asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta, ja sisältää vastaanottopalveluiden, suun terveydenhuollon ja henkilökohtaisen budjetin valinnanvapauskokeilut.

Helsingin kaupunki ei ole vielä mukana jo meneillään olevassa valinnanvapauskokeilussa, mutta haluaa lähteä jatkossa tarjoamaan asukkaille nykyistä laajempia mahdollisuuksia valita sote-palvelujen tuottajansa.

- Keski-Uudellamaalla on kokemusta valinnanvapauskokeilusta. Heidän osaamistaan ja kokemuksiaan kannattaa ehdottomasti hyödyntää laajemminkin. Uudellemaalle on tärkeätä kokeilla erilaisia valinnanvapauden malleja riittävän suurella volyymilla, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen kiteyttää asiaa Helsingin näkökulmasta.

Piloteissa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä Uudenmaan maakuntaa valmistelevan Uusimaa2019-hankkeen kanssa.

- Nyt meillä on mahdollisuus varmistaa, että Uusimaa muodostaa sote-palveluissa valtakunnan kirkkaimman kärjen. Tämä tehdään vahvalla yhteistyöllä ja osallisuudella. Yhdessä tehty sote on paras sote, tiivistää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Mikä valinnanvapauspilotti?

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valtionavustushaun valinnanvapauspilotteihin. Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta, tuoda tietoa kaikkien maakuntien käyttöön ja edesauttaa valinnanvapauden sujuvaa käyttöönottoa koko maassa.

Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä: sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Valinnanvapauspilotti täydentää käynnissä olevia valinnanvapauskokeiluja tulevan lainsäädännön mukaisiksi.

Miten tästä eteenpäin?

  • Kumppaneiden haku Keski-Uudenmaan soten ja Helsingin soten valinnanvapauspilottiin on käynnissä.
  • Pilottien hakuaika päättyy 15.3.2018, ja päätökset pilottien rahoituksesta tehdään huhtikuun 2018 loppuun mennessä.
  • Pilotit käynnistyvät, kun valinnanvapauslaki on hyväksytty eduskunnassa ja vahvistettu – tavoitteena 1.7.2018.
  • Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusosuutta.
  • Piloteissa noudatetaan voimassa olevaa asiakasmaksulakia ja -asetusta.

Takaisin ylös