Menu

Ministeri Saarikko vieraili Uudenmaan LAPE-hankkeessa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vieraili Uudenmaan LAPE-hankkeessa maanantaina 12.2.Vierailukohteeksi ministeri valitsi Mäntsälän perhekeskuksen kivijalan – hyvinvointineuvolan, joka on osa Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluja (Mäntsälän ja Pornaisten yhteistoiminta-alue). Saarikko toivoi tapaamiselta erityisesti henkilökunnan ja asiakkaiden kohtaamisen mahdollisuutta.

Tapaamisessa sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila esitteli alueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisvaltaista, systeemistä ja vuorovaikutteista toimintamallia. Aitoa ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta käydään perheiden kanssa, esimiesten ja ammattilaisten kesken. Lähettämisen kulttuurista ja palveluihin ohjaamisesta on päästy pois. Perheen tarve on lähtökohtana. Tarpeeseen nähden paras ”auttaja/ammattilainen” ottaa vastuun. Sosiaalihuoltolain mukainen muutostyö perheen kanssa on tuonut sekä hyvinvoinnin että talouden näkökulmasta tulosta. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä – eivät ohjaa muihin palveluihin. Ministeri kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että alueella on saatu kuormittavien ja kalliiden palveluiden kustannuksia laskuun ja tarvittava tuki tarjotaan perheille ensisijaisesti vankan peruspalveluverkoston kautta. Palvelutarpeen arvioinnin etulinjassa ovat osaavat esimiehet, joilla on myös valta ylittää rajoja.

Arja Tolttila kertoi ”ettei tällainen kehittäminen olisi missään nimessä ollut mahdollista, ellei alueen perustason palvelut olisi kattavat ja tukevat.” Innostusta kehittämiseen on ollut niin henkilöstöllä kuin johdolla. Muutostyötä on tehty vuosia. On asetettu visio, tavoitteet ja mittarit, joilla toimintaa on ohjattu.

Ministeri Saarikko kiittelee Mustijoen toimintaa: ”Mikäli kaikki tulkitsisivat sosiaalihuoltolakia näin, olisi suomalaisen sosiaalityön kenttä varsin erilainen.” Painopisteen siirryttyä sosiaalihuoltolain mukaiseen toimintaan, lastensuojelun asiakkaiksi ovat jääneet ne, joilla aidosti on tarve lastensuojelulle. Ratkaisu kansallisestikaan ei ole lastensuojelun resurssien lisääminen – vaan toimiminen toisin. Olennaista on osaavat ja oikein suunnatut resurssit.

”Täällä kaikki tekevät yhteistä työtä, ja alkuvaiheen arvioinnin tekevät ne, joilla on rautaisin ammattitaito”, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala summaa. Asiakkaat saavat oikean tuen ja palvelun Mäntsälän ja Pornaisten alueella poikkeuksellisen nopeasti, Mustijoen hyvien yhteistyöverkostojen ja tehokkaan tiimityön ansiosta.

Ministeri Saarikkoa ilahdutti erityisesti se, että palveluiden kokonaisuudessa oli otettu huomioon myös perheen aikuisten palvelut.

Hyvinvointineuvolan tiloihin tutustuttaessa ministeri Saarikko sai syliinsä kuuden päivän ikäisen vauvan. Perheen sisarukset kertoivat uudesta tulokkaasta ja äidin kanssa keskustelua syntyi mm. perhevapaauudistukseen liittyen.

Vierailun jälkeen ministeri Saarikko kirjoittaa Facebook-seinällään: ”Olin jo pitkään halunnut vierailla Mäntsälässä ja Pornaisissa, jossa perheiden palvelut on järjestetty upealla tavalla. Muutamassa vuodessa 3 miljoonan lastensuojelukustannukset on puristettu yhteen miljoonaan. Ja autettu samalla paljon enemmän. Heidän sanoin: ”Lastensuojelu ei saa olla kaatopaikka, joka hoitaa kaikki ongelmat pienestä suureen. Sen pitää saada keskittyä aitoon auttamiseen kaikkein vaikeimmissa tapauksissa.” Tämä onnistuu, jos muutkin palvelut laitetaan kuntoon ja perheiden sosiaalityö toimii aidosti. Myös johtajuudelta se vaatii paljon ja työntekijöiltä kykyä laittaa itsensä likoon uudella tavalla.

Upeaa työtä! Hyvä mieli.

Syliini neuvolavierailulla sain 6 päivän vanhan tyytyväisen pikkutytön.”

 

LAPE Uusimaa –Yhdessä olemme enemmän

LAPE Uusimaa on hallituksen kärkihanke, jossa on mukana 18 kuntaa Uudeltamaalta. Hankkeessa on edustettuina sosiaali- ja terveyspalvelut, kasvatus- ja opetustoimi sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi. Kuntien lisäksi hankkeessa ovat mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ja kolme sosiaalialan osaamiskeskusta: Sosiaalitaito, FSKC sekä Verso.

Uudellamaalla kehitetään LAPE:n kaikkia neljää kehittämisaluetta. Alueella keskitytään ensisijaisesti perhekeskustoimintamallin kehittämiseen sekä varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Edellä mainittuja täydennetään lapsiystävällisen toimintakulttuurin ja erityispalveluissa uusia toimintamalleja, monialaista yhteistyötä sekä perhetyötä ja -kuntoutusta kehittämällä.

Takaisin ylös