Menu

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityössä autetaan perheitä, sekä lapsia että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa. Ongelmia voivat aiheuttaa esim. perheen sisäiset ristiriidat, työttömyys, taloudellinen tilanne tai päihteet. Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja käytössä ovat perhetyön ja kotipalvelun lisäksi kaikki muutkin kunnan palvelut. Perhesosiaalityö tekee yhteistyötä tiiviisti esim. koulujen, päiväkotien, hyvinvointineuvolan, perheneuvolan ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden kanssa.

Perhesosiaalityön työskentely alkaa, kun perhe itse ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen tai muutoin tulee tiedoksi, että perhe voisi tarvita apua. Yhteydenoton voi tehdä ensisijaisesti lomakkeella, mutta myös soittamalla.

Yhteydenoton perusteella aloitetaan aina palvelutarpeen arviointi, ellei se osoittaudu heti aiheettomaksi. Arviointia tekemään pyritään valitsemaan aina perheen tilanteen kannalta tarkoituksenmukainen taho. Arvioinnissa mukana voivat olla sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja perhetyöntekijöiden työpareina työntekijä esim. hyvinvointineuvolasta, päiväkodista, koululta, perheneuvolasta tai aikuisten psykososiaalisista palveluista. Tarkoituksena on, että perheelle löytyisi paras mahdollinen apu mahdollisimman nopeasti. Myös perheen lähipiiri voidaan ottaa mukaan miettimään, mikä auttaisi perhettä parhaiten. Tärkeintä arvioinnissa on kuitenkin aina perheen oma käsitys tilanteestaan. Arvioinnista tehdään kirjallinen yhteenveto, jonka asiakas saa itselleen. Yhteenvetoa täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla.

Yhteystiedot:
Mäntsälän sosiaalitoimisto
Käyntiosoite: Karhukuja 1
Postiosoite: Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
 
Sosiaalitoimisto on avoinna:
ma ja to klo 9–11

Muina aikoina vain ajanvarauksella.

Vastuuhenkilö:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhteystiedot (linkki)

Sosiaalityöntekijä Elina Koponen, p. 040 314 5127
Sosiaalityöntekijä Sanna Töyrylä, p. 040 314 5579
Sosiaaliohjaaja Kirsi Pohjalainen, p. 040 314 5986
Perheterapeutti Sirpa Ahola, p. 040 314 6710
Perheterapeutti Katja Hakasaari, p. 040 314 5253
Perhetyöntekijä Kirsi Kirjavainen, p. 040 314 5181
Perhetyöntekijä Jenni Sahari, p. 040 314 5565

Puhelinaika on tiistaista perjantaihin klo 9 – 10.

Tukiperheeksi tai tukihenkilöksi?

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat ulkopuolista aikuista kasvunsa ja kehityksensä tueksi. Tukihenkilönä voi toimia sosiaalialan ihmisiä, alan opiskelijoita tai muita kiinnostuksen ja kyvyt omaavia aikuisia. Sosiaalityöntekijä laatii tukihenkilösopimuksen yhdessä asiakkaan, hänen vanhempiensa ja tukihenkilön kanssa.
Jos olet kiinnostunut tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnasta, ole yhteydessä Perhesosiaalityön yksikköön (yhteystiedot yllä).  

Tukiperhe ja sijaisperhetoiminta

Mäntsälän ja Pornaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat mukana seudullisessa perhepankkihankkeessa, jonka kautta järjestetään tarvittaessa tukiperhe lapselle, joka tarvitsee ulkopuolista aikuista kasvunsa ja kehityksensä tueksi.
Jos olet kiinnostunut ryhtymään tukiperheeksi tai sijaisperheeksi, tarkempia tietoja saat Perhehoitoyksikkö Pihlajasta.

Adoptioneuvonta

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide. Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen adoptiovanhemmille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Adoptiosuhde on purkamaton. Adoptiotyötä säätelevät adoptiolaki ja valtioneuvoston asetus adoptiosta sekä kansainväliset sopimukset.
Lapsen adoptoiminen edellyttää adoptioneuvontaa. Mäntsälässä adoptioneuvonta ostetaan Pelastakaa Lapset ry:ltä. Yhteystiedot: Pelastakaa Lapset ry:n Etelä-Suomen aluetoimisto, p. (09) 4135 5400.

Sosiaalinen ohjaus- ja neuvontapalvelu

Perheohjaus/sosiaalinen ohjaus- ja neuvontapalvelu

 Tukiperhehakua koskeva yleinen tiedote

 Perheohjauksen esite

Takaisin ylös