Menu

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tehtävänä edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Tähän pyritään tukemalla vanhempia, huoltajia ja läheisiä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelussa keskeisintä on aina lapsen etu. (Lastensuojelulaki 417/2007)

Kun lapsesta tai hänen perheestään herää huoli, voi kuka tahansa ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen tai tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yhteyttä otetaan pääasiassa lomakkeella, mutta kiireellisissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä virka-aikana kunnan vaihteen (p. 019-2645000) kautta kunnan omaan päivystykseen ja virka-ajan ulkopuolella hätänumeron 112 kautta Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen. Tilanne on kiireellinen, jos lapsi on välittömässä vaarassa ja hänen hyvinvointinsa pitää saada varmistettua heti. Jos olet epävarma, voit aina soittaa!

Yhteydenoton perusteella aloitetaan aina palvelutarpeen arviointi, ellei huoli osoittaudu heti aiheettomaksi. Arviointia tekemään pyritään valitsemaan aina perheen tilanteen kannalta tarkoituksenmukainen taho. Arvioinnissa mukana voivat olla sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja perhetyöntekijöiden työpareina työntekijä esim. neuvolasta, päiväkodista, koululta, perheneuvolasta tai aikuisten psykososiaalisista palveluista. Tarkoituksena on, että perheelle löytyisi paras mahdollinen apu mahdollisimman nopeasti. Myös perheen lähipiiri voidaan ottaa mukaan miettimään, mikä apu auttaisi perhettä parhaiten. Tärkeintä arvioinnissa on kuitenkin aina perheen oma käsitys tilanteestaan. Arvioinnista tehdään aina kirjallinen yhteenveto, jonka asiakas saa itselleen.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana arvioidaan myös lastensuojelun tarvetta. Ensisijaisesti lasta ja perhettä pyritään auttamaan perhesosiaalityössä. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos arvioinnin aikana niin päätetään tai perhesosiaalityön palvelut eivät ole riittävä apu. Lastensuojelussa lapselle nimetään oma hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä ja lapselle tehdään oma asiakassuunnitelma. Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamista palveluista suurin osa on sellaisia, joita saadakseen lapsen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas. Palveluita, kuten perhetyötä, kotipalvelua, tukiperheitä ja tukihenkilöitä, tarjotaan kuitenkin myös lastensuojelun asiakkaille. Jos avuksi tarvitaan lyhytkestoista sijoitusta tai huostaanottoa, on lapsi silloin aina lastensuojelun asiakas.

Yhteystiedot
Mäntsälän sosiaalitoimisto
käyntiosoite: Karhukuja 1
postiosoite: Heikinkuja 4
04600 MÄNTSÄLÄ

Sosiaalitoimisto on avoinna:
ma ja to klo 9.00 – 11.00
Muina aikoina vain ajanvarauksella.

Vastuuhenkilö:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhteystiedot (linkki)

Konsultaatiot, uudet yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhteystiedot (linkki)

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät:
Eija Laine, p. 040 314 5128
Sari Lilius, p. 040 314 5126
Heli Lämsä, p. 040 314 5129
Katja Palén, p. 040 314 5211
 
Puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9–10.

Tietosuojasyistä asiakasasioita ei voida käsitellä sähköpostitse.

Yksityisesti sijoitetut lapset


Lapsesta, jonka muu kuin sosiaalihuollosta vastaava toimielin on sijoittanut pysyväisluonteisesti yksityiskotiin, on lastensuojelulain 81 §:n (Lastensuojelulaki 417/2007) mukaisesti viipymättä ilmoitettava lastensuojelun sosiaalityöntekijälle (perusturvalautakunnalle). Ilmoituksen on velvollinen tekemään sekä lapsen huoltaja että henkilö, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu. Ilmoituksen saatuaan sosiaalityöntekijän on selvitettävä sopiiko yksityiskoti olosuhteiltaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen, kykeneekö lapsen luokseen ottanut henkilö huolehtimaan lapsesta sekä onko sijoitus lapsen edun mukainen. Sijoituksen hyväksymisestä tehdään päätös.

Takaisin ylös