Menu

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut

Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun.

Tilapäinen kotipalvelu

Käynnin pituus enintään Käyntimaksun suuruus/€
alle 2 tuntia 8,70€
2-4 tuntia 15,20€
4-6 tuntia 19,50€
yli 6 tuntia 23,90€

Käyntimaksua ei peritä, mikäli perheen tulot alittavat perusturvalautakunnan vahvistaman tulorajan.

Kuukausimaksu

Asiakas maksaa jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta kuukausimaksun, kun käynnit ovat kerran viikossa tai useammin tai säännöllisesti yli 12 tuntia kuukaudessa.

Kuukausimaksu on enintään asiakasmaksuasetuksen 3 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä tuloista.

Maksun suuruus % tulorajan ylittävästä kuukausitulosta

1 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 573
2 11 % 14 % 18 % 21 % 22 % 1057
3 10% 13 % 16 % 18 % 18 % 1657
4  9 % 10 % 12 % 14 % 15 % 2050
5  9 % 10 % 12 % 13 % 13 % 2481
6  6 % 10 % 11 % 11 % 11 % 2849
Henkilömäärä Palveluun käytetty aika Tuloraja €/kk  
alle 5 h/kk 5-11h/kk 11-20 h/kk 20-30 h/kk yli 30 h/kk

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348,00 € ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Päätöstä tekevä viranhaltija voi asiakasmaksulain 11 §:n mukaan käyttää harkintaa palvelumaksua määrättäessä.

Takaisin ylös