Menu

Kotihoidon asiakasmaksut

Perusturvalautakunta on 9.12.2015 kokouksessaan hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset valtioneuvoston 26. marraskuuta 2015 annetun asetuksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ja tulorajat tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi. Asiakasmaksulaissa on myös määritelty indeksit, joiden muutoksen mukaisesti maksuja tai tulorajoja tarkistetaan. Käytettäviä indeksejä ovat maksusta riippuen mm. kansaneläkeindeksi, yleinen ansiotasoindeksi, työeläkeindeksi tai sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi.

Vuoden 2016 alusta lukien  kansaneläkeindeksin mukaan korotettaviin euromääriin tulee n. 1,74  prosentin korotus ja  työeläkeindeksin mukaan korotettaviin n. 1,78 prosentin korotus.

Perusturvalautakunta on 9.12.2015  vahvistanut uudet kotihoidon asiakas- ja tukipalvelumaksut 1.2.2016 alkaen.

Kotona annettava jatkuva ja säännöllinen palvelu

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotipalvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu seuraavasti:

Hlömäärä / perhe Tuloraja € Maksuryhmät I
alle5 h/kk
II
5-11h/kk
III
11-20h/kk
IV
20-30h/kk
V
yli 30h/kk
1 573 15% 20% 25% 30% 35%
2 1057 11% 14% 18% 21% 22%
3 1657 10% 13% 16% 18% 18%
4 2050 9% 10% 12% 14% 15%
5 2481 9% 10% 12% 13% 13%
6 2849 6% 10% 11% 11% 11%

 Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan kaikissa maksuluokissa 1 (yhdellä) prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Asiakasmaksulain 2§:n mukaan maksun enimmäismäärä voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Kotihoidosta voidaan periä enintään 51,00 €/tunti.

Tilapäisen kotihoidon maksut

  2015 2016
Lääkärin kotikäynti 14,70€ 19,10€
Kotihoidon työntekijän kotikäynti 9,30€ 12,10€

 

 

Kotihoidon asiakasmaksulaskuri

Huom: Laskurin antama loppusumma on vain antamiisi tietoihin perustuva arvio. Pariskunnalla vain avunsaajan tulot vaikuttavat ja valitaan 1 hengen talous.

Talouden koko

Arvioitu kuukausimaksu kotihoidosta on noin euroa.

Takaisin ylös