Menu

Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Mäntsälän kunnan/Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelujen  tietosuoja- ja rekisteriselosteista. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin palvelualue vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta, itseään koskevia sosiaali- ja terveystietoja tai pankkitilin numeroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rekisteriseloste Kotipalvelu ja niihin rinnastettavien palveluntuottajien rekisteri

Aikuis- ja perhesosiaalityön asiakasrekisteriseloste

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteriseloste

Kehitysvammahuollon rekisteriseloste

Kuntaan sijoitettujen lasten rekisteriseloste

Kuntaan yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteriseloste

Lastensuojeluilmoitusten rekisteriseloste

Lastensuojelun asiakasrekisteriseloste

Toimeentulotuen rekisteriseloste

Vammaispalvelun rekisteriseloste

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden rekisteriseloste

Lapsen elatuksen rekisteriseloste

Isyyden selvittämisen rekisteriseloste

Potilasrekisteriseloste

Päihdehuollon rekisteriseloste

Opiskeluhuollon psykologin potilasrekisteriseloste

Opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteriseloste

Hoito- ja hoivapalveluiden rekisteriselosteet

Omaishoidontuen rekisteriseloste

Veteraaniasiain rekisteriseloste

Hallintopalvelut

Dynasty for SQL- asianhallintajärjestelmä

Mäntsälän kunnan CV- tietokanta

Maankäyttöpalvelut

Maanvuokrasopimusten tietosuojaseloste

Facta rakennusvalvonta tietosuojaseloste

Maaseutupalvelut

Rekisteriseloste VAP

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Primuksen rekisteriseloste

Kurssinhallintajärjestelmän henkilötietorekisteriseloste

Kirjaston asiakasrekisterin rekisteriseloste

Nuorisotilan rekisteriseloste

Varhaiskasvatuksen rekisteriseloste

Takaisin ylös