Menu

Turvallisuus kouluissa

HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112

Kriisitilanteissa koulun ensisijainen viestintäväline huoltajien suuntaan on Wilma.

 
Turvallisuustyön tavoitteet

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi Mäntsälän kunnan koulutyön jatkuvan kehittämisen sisältöalue. Tavoitteena on turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö. Keskeisenä tavoitteena on edistää positiivisen turvallisuusasenteen muodostumista ja turvallisuustietoisuuden vahvistumista sekä oppilailla että henkilöstöllä. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi haluamme tehdä työtä yhdessä.

Koulut harjoittelevat säännöllisesti eri turvallisuuden poikkeamatilanteita (kuten poistuminen, sisääntulo)

Oppilailla, opiskelijoilla ja koulutuksen järjestäjän edustajilla on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön (perusopetus-, lukio- ja työturvallisuuslaki). Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kattaa sekä fyysisen että psyykkisen turvallisuuden.

Turvallisuusorganisaatio

Rehtori toimii koulun turvallisuusjohtajana. Mäntsälän kunnan jokaisella koululla on koulun henkilökunnasta nimetty turvallisuusvastaava. Koululla toimii, koulun koosta riippuen myös turvallisuusryhmä, johon kuuluvat turvallisuusjohtaja (rehtori), turvallisuusvastaava sekä henkilöstön jäsen/jäseniä.

Turvallisuusryhmän tehtävänä on tukea ja edistää koulun turvallisuustoiminnan suunnittelua, harjoittelua, arviointia ja kehittämistä.

Turvallisuussuunnittelu

Mäntsälän perusopetuksen turvallisuuskansiorakenne on kolmitasoinen:
- opetustoimen johdon turvallisuuskansio
- yksikön johdon turvallisuuskansio (rehtori)
- henkilöstön turvallisuuskansio

Lisätietoa kansiorakenteesta

Jokaisella koulun opetus- ja kasvatushenkilöstön jäsenellä on käytössään turvallisuuskansio, jota täydennetään vuosittain. Kansio pitää sisällään ohjeistuksia, jotka liittyvät mahdollisiin ennakoimattomiin tilanteisiin (riskien arviointi ja arvioinnista tehdyt johtopäätökset). Tämän lisäksi kansio toimii perehdytys- ja koulutusmateriaalina esim. pelastusturvallisuuteen, ensiapuun tai järjestyksen ylläpitoon liittyvissä asioissa.

Turvallisuusjohtaminen

Mistä oppilaitosturvallisuuden edistäminen ja turvallisuusjohtaminen Mäntsälän kunnan perusopetuksessa koostuvat:

Opetusalan turvallisuusjohtaminen – pedagogisen johtamisen toimintamalli (tiivistetty esitys), opetuspäällikkö Janne Mäkinen

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on jokaisen tehtävä – tehdään tuota työtä yhdessä!

Takaisin ylös