Menu

Ajankohtaista perusopetuksessa

Oppimisen, opetuksen ja koulujen toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite - Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 3.5.2016 kokouksessaan Mäntsälässä 1.8.2016 käyttöön otettavat paikalliset esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokilla 1.-6. Vuosiluokilla 7.-9. uusi opetussuunnitelma otetaan samaan aikaan käyttöön yleisen osan osalta. Muilta osin 7.-9.-luokkia koskevat osuudet otetaan käyttöön vaiheittain 1.8.2017 lukien.

Perusopetuksen opetussuunnitelma ja kuvaus yhdessä tekemästämme ops –prosessista

Voimassa oleva opetussuunnitelma liitteineen

Mäntsälän kunnassa tavoitteenamme on antaa laadukasta opetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi

Maailma muuttuu, jonka vuoksi myös opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet muuttuvat. Meidän tulee kyetä edistämään oppilaiden oppimista ja taitoja, joita oppilaat nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat. Tämä edellyttää sitä, että johtamisen keskeiseksi tavoitteeksi tulee muodostaa myös koulujen ja sen henkilöstön oppiminen ja osaaminen eli pedagoginen johtaminen.

Perusopetuksen ja lukion pitkän tähtäimen tavoitteet on laadittu huomioiden oppimiselle ja opetukselle asetetut muutostarpeet. Strategiset tavoitteet muodostavat edellä kuvattujen muutostarpeiden saavuttamista tukevan kokonaisuuden. Strategisten tavoitteiden pohjalta laaditaan toiminnalliset tavoitteet, jotka kirjataan mm. koulukohtaisiin lukuvuosisuunnitelmiin ja kunnan vuosittaiseen talousarvio ja –suunnitelma –asiakirjaan.

Opetuksen strategiakartta

 

 

 

Takaisin ylös