Menu

Ajankohtaista perusopetuksessa

Oppimisen, opetuksen ja koulujen toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 3.5.2016 kokouksessaan Mäntsälässä 1.8.2016 käyttöön otettavat paikalliset esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Olemme arvioineet vuosien 2018-2019 aikana paikallisen opetussuunnitelman toteuttamista kouluissamme suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Arviointi on toteutettu yhteistyössä opettajien, oppilaiden, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa (https://www.mantsala.fi/perusopetus/opetus). Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee päivityksiä kokouksessaan 10.12.2019 sekä kevään 2020 aikana.

Perusopetuksen opetussuunnitelma ja kuvaus yhdessä tekemästämme ops –prosessista

Voimassa oleva opetussuunnitelma liitteineen löytyy opetussuunnitelmasivun oikean reunan valikosta.

Mäntsälän kunnassa tavoitteenamme on antaa laadukasta opetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi

Maailma muuttuu, jonka vuoksi myös opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet muuttuvat. Meidän tulee kyetä edistämään oppilaiden oppimista ja taitoja, joita oppilaat nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat. Tämä edellyttää sitä, että johtamisen keskeiseksi tavoitteeksi tulee muodostaa myös koulujen ja sen henkilöstön oppiminen ja osaaminen eli pedagoginen johtaminen.

Perusopetuksen ja lukion pitkän tähtäimen tavoitteet on laadittu huomioiden oppimiselle ja opetukselle asetetut muutostarpeet. Strategiset tavoitteet muodostavat edellä kuvattujen muutostarpeiden saavuttamista tukevan kokonaisuuden. Strategisten tavoitteiden pohjalta laaditaan toiminnalliset tavoitteet, jotka kirjataan mm. koulukohtaisiin lukuvuosisuunnitelmiin ja kunnan vuosittaiseen talousarvio ja –suunnitelma –asiakirjaan.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen strategiakartta löytyy täältä.

Takaisin ylös