Menu

Kouluterveydenhuolto

Osa kouluterveydenhuollon terveystarkastuksista siirtyy syksyyn

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tiedote 12.5.2021

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan on vaikuttanut koronaepidemia ja siihen liittyvä rokotustoiminta. Rokotuksia voi antaa ammattilainen, jolla on rokotuslupa. Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset eivät voi tehdä tätä työtä ilman lisäkoulutusta, terveydenhoitajia lukuun ottamatta. Tästä syystä terveydenhoitajien työpanosta on käytetty rokotustyöhön hyödyntämällä heidän vahvaa rokotusosaamista. Kukin Uudenmaan alue on saanut vahvistuksen aina seuraavalla viikolla saatavasta rokotemäärästä viikkoa ennen jakelua. Niinpä rokotetoiminnan käynnistyessä oli vaikea ennakoida tarvittavien rokottajien määrää ja koska terveydenhoitajat eivät tarvitse lisäkoulutusta, heitä on saatu nopeilla järjestelyillä rokotustoimintaan.

Koronarokotusten laajamittainen toteuttaminen vaatii tekijöitä. Rokotuskattavuuden varmistaminen mahdollistaa rajoitusten purkamisen ja auttaa myös lapsia ja nuoria kohti normaaleja opetus- ja harrastusjärjestelyjä. Keusoten ulkopuolelta on palkattu ja palkataan edelleen jatkuvasti lisätyövoimaa rokotuksiin. Tästä huolimatta terveydenhoitajien työpanosta tarvitaan, rokotettavien määrän ollessa meidänkin alueellamme huomattava.

Terveydenhoitajien kaksoisrooli rokotusten ja perustyön välillä on pyritty minimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Arkipäivinä rokotustyöhön osallistuminen on pidetty maltillisena. Työkuormaa on jaettu tasaisesti Keusoten alueen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalle. Mikäli terveydenhoitaja ei ole ollut koululla tavoitettavissa on hän tiedottanut, keneen toiseen terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä, jos huolta ja terveydenhuollon ammattilaisen tarvetta poissaolon aikana ilmenee.

Terveydenhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kaksoisroolin mahdollistamiseksi on Keusoten strategisessa koronatyöryhmässä koronaepidemian aikana hyväksytty suunnitelma palvelujen priorisoinnista niin, että heikoimmassa asemassa olevien palvelut pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Tässä rokotustilanteessakin tarkoituksena on turvata sekä perustyö että rokotustoiminta ja hetkellisesti rajata perustyön kuormaa. Kouluterveydenhuollossa ei jätetä nyt viivästyneitä terveystarkastuksia tekemättä vaan ne siirtyvät tehdyn suunnitelman mukaisesti syksyyn. Hoito-/palveluvelkaa, jota meille on kertynyt esim. toteutumattomien terveystarkastusten osalta, puretaan rekrytoimalla lisätyövoimaa. Terveystarkastusten purkamisen tarve koskee määräaikaisia terveystarkastuksia.
Tarkastusten etenemisestä ja syksylle siirtyvistä tarkastuksista saat tietoa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluterveydenhuolto oppilaan hyvinvoinnin tukena

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tiedote 24.9.2020

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää palvelua, joka tukee oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua, kehitystä ja opiskelukykyä. Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia.

Terveystarkastukset

Terveystarkastukseen kutsutaan jokainen peruskoulun oppilas vuosittain. Tapaamisessa on mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Terveystarkastuksessa kartoitetaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita sekä annetaan terveysneuvontaa.

Laaja terveystarkastus tehdään 1.-, 5.- ja 8.-luokilla. Tarkastuksissa käsitellään koko perheen hyvinvointia. Tähän sisältyy terveydenhoitajan ja koululääkärin tapaaminen yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Huoltajat voivat olla yhteydessä terveydenhoitajaan lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajan tiedot löytyvät koulujen nettisivuilta.

Avovastaanottoaikana kouluterveydenhoitajan luokse voi mennä ilman ajanvarausta, minkä tahansa terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvän asian vuoksi. Terveydenhoitaja tiedottaa avoimesta vastaanottoajasta kussakin koulussa erikseen Wilman kautta.

Sairastaminen ja tapaturmat

Jos oppilas sairastuu äkillisesti koulupäivän aikana (esim. kuume, vatsatauti), koululta ollaan yhteydessä huoltajiin ja oppilas lähetetään kotiin. Äkillinen sairastuminen koulupäivän aikana ei vaadi käyntiä terveydenhoitajalla. Koulujen ensiaputilanteet kuuluvat koko koulun henkilöstölle ja huoltajalla on vastuu lapsen jatkohoitoon saattamisesta.

Lapsen sairastuessa tai loukkaantuessa vapaa-ajalla huoltajat huolehtivat hänen hoidostaan. Äkillisiin ja pitkäaikaissairauksiin sekä vapaa-ajalla tapahtuneisiin tapaturmiin saa palvelua omalta terveysasemalta.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista. Kuntayhtymä yhtenäistää käytäntöjä jäsenkunnissaan, jotta kunnat ja asukkaat saisivat palveluja tasapuolisesti. Käytäntöjen yhtenäistämisen tarve koskee myös kouluterveydenhuoltoa.

Lisätietoja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimiehiltä:

Susanna Aarnio,  p. 050 497 0248 ja Anna-Kaisa Suomela p. 050 497 0033 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Hyvinkää, Nurmijärvi Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula

Yleistä kouluterveydenhuollosta:

Keski - Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa Hyvinkään, Järvenpään, Tuusulan, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista. Kuntayhtymän tavoitteena on tarjota tasapuoliset palvelut kuntien asukkaille. Yhtenäiset palvelut ja käytännöt koskevat myös koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa.

Kouluterveydenhuolto on maksutonta lakisääteistä ennaltaehkäisevää palvelua, joka tukee oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua, kehitystä ja opiskelukykyä. Huoltajat voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Tässä tiedotteessa kuvataan osittain terveydenhoitajan työn sisältöä sekä sairaanhoidollisen työn osuutta. Terveydenhoitajan työn kokonaisuus ja työnkuvaus eivät kuulu tähän tiedotteeseen. Kouluterveydenhuolto on osa koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä.

Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta kouluterveydenhuollossa ja toimii lääkärin työparina. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen, perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Työn kokonaisuuden muodostavat mm. yksilölliset ja laajat terveystarkastukset sekä yhteistyö opetustoimen, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Jokainen oppilas kutsutaan terveystarkastukseen vuosittain joko yksin tai yhdessä huoltajan kanssa. Tapaamisten tarkoituksena on keskustella oppilaan kanssa henkilökohtaisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Tarkastuksissa paneudutaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin sekä neuvontaan ja ohjaukseen. 

Laajoissa terveystarkastuksissa paneudutaan koko perheen tilanteen ja hyvinvoinnin kartoittamiseen, ja ne tehdään 1, 5 ja 8 luokalla. Näissä oppilas ja huoltaja tapaavat terveydenhoitajan ja koululääkärin (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveyden-huollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta). 

Kouluterveydenhoitajilla on joka koululla avoin vastaanottoaika, jolloin oppilas voi mennä terveydenhoitajan luokse hyvinvointiinsa liittyvien asioiden vuoksi. Terveydenhoitajat tiedottavat oman avovastaanottoaikansa kussakin koulussa erikseen.

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskeluhuolto toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden / opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.


Sairastaminen ja tapaturmat:


Oppilaan sairastuessa äkillisesti koulupäivän aikana (esim. kuume, vatsatauti), soittaa ensisijaisesti opettaja / koulunkäyntiavustaja mahdollisuuksiensa mukaan huoltajalle, ilmoittaa oppilaan sairastuneen ja pyytää tilanteen sitä edellyttäessä huoltajaa noutamaan lapsensa kotiin.

Terveydenhoitajan ollessa koululla ohjaa opettaja lapsen terveydenhoitajan luo, mikäli tilanne edellyttää hänen mielestään terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Terveydenhoitaja on tällöin yhteydessä lapsen huoltajiin ja opettajaan. Äkillinen sairastuminen ei vaadi rutiinikäyntiä kouluterveydenhoitajalla.

Koulun ensiaputilanteiden hoitaminen ja niihin vastaaminen kuuluu koko koulun henkilöstölle. Kouluterveydenhuolto ei sisällä oppilaiden sairaanhoitoa, mutta koulutapaturmat hoidetaan yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa. Päivän aikana sattuvissa tapaturmissa antaa ensiavun ensimmäinen paikalle saapuva henkilö, jonka jälkeen oppilas ohjataan terveydenhoitajan vastaanotolle, mikäli se on mahdollista tai tarvittaessa kutsutaan terveydenhoitaja paikalle. Kiireettömissä tapauksissa koulun antaman ensiavun jälkeen vastuu oppilaan jatkohoitoon saattamisesta on huoltajalla.

Äkillisiin- ja pitkäaikaissairauksiin sekä vapaa-ajalla tapahtuneisiin tapaturmiin oppilas saa palvelua omalta terveysasemalta.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Perhekeskuspalvelut, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto / Tiedote 3.2.2020

Takaisin ylös