Menu

Painotetun opetuksen erikoisluokat

TIKU-luokka

(ent. CERN-luokka)

Mäntsälän kunnan perusopetuksessa toimii TIKU (tiedekulttuuri) -luokat Ehnroosin koulussa. TIKU-luokan idea on koota luokkaan matemaattis-luonnontieteellisistä aineista innostuneita nuoria luonnontieteitä, luonnontieteiden kulttuuria ja kieliä sisältävään koulutusohjelmaan peruskoulun 7–9 luokilla.

TIKU-luokalla painotetaan sisältöjä, joista on lukioon suuntaaville oppilaille hyötyä. Oppilaita kannustetaan varainhankintaan, jonka kasvatuksellinen tarkoitus on opettaa oppilaita pohtimaan toimintatapojaan sekä yhteiskunnassa että oppilaan omassa arjessa. Tavoitteena on järjestää leirikoulu yhdeksännen luokan keväällä.

TIKU-luokalle haetaan kuudennen luokan syksyllä ja se on avoin kaikille kuudesluokkalaisille. Hausta tiedotetaan kaikille Mäntsälän kunnan 6. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen syys-lokakuussa. Kaikki hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään marraskuussa. Soveltuvuuskokeen perusteella luokalle valitaan 22 oppilasta.

Yrittäjyysluokka

Yrittäjyysluokalle voivat hakea kaikki yrittäjyydestä sekä ryhmätyöskentelystä ja projektioppimisesta kiinnostuneet tulevat seitsemäsluokkalaiset. Yrittäjyysluokalla opitaan monipuolisia jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloittelisuutta ja vastuullisuutta. Lisäksi omia taitoja kehitetään monipuolisesti. Yrittäjyysluokalla opiskellaan yhteisten aineiden lisäksi valinnaisena aineena yrittäjyyttä.

Hausta yrittäjyysluokalle tiedotetaan Mäntsälän kunnan 6. luokkien oppilaille syys-lokakuussa. Kaikki hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään marraskuussa. Soveltuvuuskokeen perusteella luokalle valitaan 21 oppilasta.

 

Takaisin ylös