Menu

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: Keski-Uudenmaan Sote

Koulukuraattorit

Koulupsykologit

Tutkimuslähete

Kyselyjä:

Kouluterveyskyselyn tulokset 2019

Kouluterveyskyselyn tulokset 2015 (500 kt)

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013 (1Mt)

Kouluterveys 2004.pdf (391 kt)

Kouluterveys 2002.pdf (296 kt)
 

Takaisin ylös