Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Koulukuraattorien yhteystiedot ja toimialueet

Koulukuraattorit toimialueittain:

Viivi Valo
puh. 040 314 5315
(Ehnroos, Myllymäki, Numminen )

Jukka Vaittinen
puh. 040 314 5993
(Riihenmäki, Hirvihaara, Sääksjärvi)

Susanna Porkka
puh. 040 314 5667
(Kirkonkylä, Kirkonkylä, Keuda Saaren Yksikkö)

Anja Mäenrinta
puh. 040 314 5992
(Hepola, Sälinkää, Arola, Keuda Lukkarinpolku)

Camilla Hanhioja (vastaava kuraattori)
 puh. 040 314 6732
(Lukio, Hyökännummi, Ohkola)

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen ja luotettava aikuinen, joka kuuntelee, auttaa ja ohjaa erilaisissa elämään liittyvissä asioissa. Kuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa.

Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteestaan tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkeyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeanlaisen tuen saamiseksi.

Mäntsälässä toimii neljä kuraattoria, joiden kesken kaikki kunnan koulut on jaettu. Yhteyttä voi ottaa oppilas, huoltaja, opettaja tai muu läheinen. Parhaiten yhteyden saa puhelimitse tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)mantsala.fi.

 

Takaisin ylös