Menu

Opiskeluhuollon kuraattorien yhteystiedot ja toimialueet

Opiskeluhuollon kuraattorit toimialueittain:

Viivi Valo
puh. 040 314 5315
(koulut: Ehnroos, Myllymäki, esiopetus: Myllytonttu, Play School)

Jukka Vaittinen
puh. 040 314 5993
(koulut: Riihenmäki, Sääksjärvi, esiopetus: Kaunismäki, Omenapuu)

Susanna Porkka
puh. 040 314 5667
(Keuda Saaren yksikkö, koulut: Saari, esiopetus: Saari, Voltti)

Anja Mäenrinta
puh. 040 314 5992
(Keuda Lukkarinpolku, koulut: Sälinkää, Numminen, esiopetus: Sälinkää, Numminen)

Jonna Kruunari  (vastaava kuraattori)
puh. 040 314 6732
(koulut: Kirkonkylä, Hirvihaara, Lukio, esiopetus: Anttila)

Pirja Suorsa
 puh. 040 314 5583
(koulut:  Hepola, Ohkola, Hyökännummi, esiopetus: Hyökännummi, Ohkola)

Opiskeluhuollon kuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen ja luotettava aikuinen, joka kuuntelee, auttaa ja ohjaa erilaisissa elämään liittyvissä asioissa. Opiskeluhuollon kuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea opiskeluhuollon kuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa.

Vanhemmat voivat keskustella opiskeluhuollon kuraattorin kanssa kotitilanteestaan tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä nuorisopalveluiden, lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkeyttää omia ajatuksia. Opiskeluhuollon kuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeanlaisen tuen saamiseksi.

Mäntsälässä toimii kuusi opiskeluhuollon kuraattoria, joiden kesken kaikki kunnan koulut on jaettu. Yhteyttä voi ottaa oppilas, huoltaja, opettaja tai muu läheinen. Parhaiten yhteyden saa puhelimitse tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)mantsala.fi.

 

Takaisin ylös