Menu

Kuntastrategiaa valmistellaan yhteistyössä

Uuden valtuustokauden myötä Mäntsälän kunnassa on käynnistynyt strategiatyö. Kuntastrategia laaditaan syksyn 2021 aikana ja se ohjaa kunnan tekemiä päätöksiä ja arjen työtä seuraavat neljä vuotta. 

hirvinelio

Kerromme tällä sivulla strategiatyön etenemisestä.  Kuntastrategiassa määritellään tavoitetila ja päämäärät, joihin halutaan pyrkiä tämän valtuustokauden aikana. Strategiatyöstön lähtökohtana on yhdessä määritellyt arvopohja sekä visio tavoitetilasta. Näistä käsin valitaan kehittämisen suuntia ja ja painopistealueita. 

Syyskuussa aloitimme uuden kunnanvaltuuston työpajassa kunnan arvopohjan pohdinnan ja lisäksi julkaisimme asukaskyselyn, jossa kuntalaiset voivat ottaa kantaa mielestään keskeisiin arvolähtökohtiin ja kehittämishaasteisiin. Arvotyöstöä tehdään myös sidosryhmien ja kunnan työntekijöiden keskuudessa. Samoin edetään varsinaisen toimintastrategian työstössä.

Kuntalaisten ja kunnan toimijoiden tahtotilan ja tarpeiden lisäksi  strategiatyössä tehtäviin valintoihin vaikuttavat kansalliset ja globaalit olosuhteet. Toimimme monilla eri sektoreilla laajoissa yhteistyöverkostoissa, jotka ajavat tiettyjä, yhdessä määriteltyjä tavoitteita. Sote-uudistus vaatii uutta orientaatiota. Väestö ikääntyy, globaali kehitys koskettaa myös paikallistasolla, ilmastonmuutos vaatii meidän kaikkien toimia. 

Mäntsälän kunnanvaltuusto ohjaa strategian valmistelua. Tavoitteena on, että kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät uuden strategian loppuvuodesta 2021. Kuntastrategia vaikuttaa jokaisen kuntalaisen elämään ja siksi sen valmisteluvaiheessa tarjotaan kuntalaisille useita vaikutusmahdollisuuksia.  Myös Mäntsälän monipuolinen yrittäjäverkosto on mukana työstössä. 

Kuntastrategiatyöstön prosessi ja aikataulu: strategiatyöstön prosessi

Koululaiset osallistuvat koulutyön lomassa

Mäntsälän kunnan kouluissa perusopetuksen oppilaat osallistetaan kehittämistyöhön antamalla heille mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja kehittämisideansa oman kotikunnan asioissa.

Vuosiluokkien 7-9 oppilaat osallistuvat kuntalaisille suunnattuun verkkokyselyyn. Vuosiluokkien 1-6 oppilaat pääsevät esittämään visioitaan, toiveitaan ja ideoitaan teemalla "Kuvita tulevaisuuden Mäntsälä". Lapset voivat osallistua piirtäen, maalaten tai jollakin muulla, yhdessä opettajan kanssa valitulla tavalla. 

Lukuvuonna 2021-2022 Mäntsälän perusopetuksen koulujen toimintakulttuurin kehittämisen painopisteperiaatteeksi on valittu osallisuus ja demokraattinen toiminta. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016, luku 4)

Lasten visioita esittelevät työt tulevat esille Kunnantalolla järjestettettävään näyttelyyn lokakuun lopulla. Lisäksi töitä esitellään Mäntsälän verkkosivuilla ja some-kanavissa. 

Kuvita tulevaisuuden Mäntsälä -näyttelyn satoa:

ukko piirros huvipuisto salinkaa pvkoti

Piirros: Ukko, Sälinkään päiväkoti

uimahalli vanessa 3 a numminen

Kuva: Vanessa, Nummisten alakoulun 3 A.

Kuntalaiskyselyyn tuli liki 800 vastausta

Verkossa ja kunnan toimipaikoissa vastattavissa olevaan kyselyyn tuli ilahduttavan paljon, liki 800 vastausta. Kysyimme kunnan strategiatyön pohjaksi, mitä asioita kuntalaiset arvostavat ja mitä toivovat kunnan erityisesti kehittävän. 

Mäntsälän asukkaiden korkeimmalle arvostamien arvojen suhteen kärkeen nousivat seuraavat: 

Turvallisuus - 469 mainintaa, tasa-arvo - 428 mainintaa ja asukaslähtöisyys - 245 mainintaa. Kärkeen nousivat myös vastuullisuus (192) ja luonnonläheisyys (189).

Kysyttäessä Mäntsälän tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ylivoimaiseksi ykköseksi sijoittui lähiluonto, 461 mainintaa. Seuraaviksi mainittiin vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet (259), hyvät liikenneyhteydet (241), toimivat ja laadukkaat palvelut (240) sekä laadukas asuminen (238).

Eniten kunnan tulisi vastaajien mielestä panostaa jatkossa toimiviin ja laadukkaisiin palveluihin (395 mainintaa), vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin (347) sekä hyviin liikenneyhteyksiin (317).

Kuntalaiskyselyn tulokset sekä avovastauksissa esiin tuodut ajatukset ja ideat käsitellään ja huomioidaan tarkoin strategiatyön edetessä.

Takaisin ylös