Menu

Organisaatiot

 henkorganisaatio21

Mäntsälän kuntaorganisaatio muodostuu kunnan eri yksiköistä ja laitoksista. Palvelualueet – hallintopalvelut, sivistys- ja hyvinvointipalvelut sekä tekninen ja elinvoimapalvelut – jakaantuvat niiden alaisiin tulosalueisiin, tulosyksiköihin sekä toimintapisteisiin. Tulosalueita on yhteensä 20 ja niitä johtaa tulosalueiden päälliköt.

Kunnanvirastoa johtaa kunnanhallituksen alaisena ja viraston päällikkönä kunnanjohtaja Hannu Laurila, joka on varmimmin tavattavissa kunnanvirastolla sopimuksen mukaan.

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Mäntsälän kunnan tehtäviä hoitavat palkatun henkilöstön lisäksi luottamushenkilöt. Luottamushenkilöitä ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet. Heidän tehtäväkuvaansa kuuluvat mm. päätösten teko ja toimeenpanon valvonta.

Hallintopalvelut

- Yleishallinto
- Elinkeinotoimi
- Käyttöomaisuuden myynnit
- Kulttuuri

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

- Kehittämis- ja hallintopalvelut
- Perusopetus
- Varhaiskasvatus
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Elinikäinen oppiminen
- Vapaa-aikapalvelut

Tekninen ja elivoimapalvelut

- Keskitetyt palvelut
- Toimitilapalvelut
- Kuntatekniikka
- Ruoka- ja siivouspalvelut
- Maaseututoimi
- Kuntakehityspalvelut
- Maankäyttö, asuminen ja liikenne
- Työllisyys ja kotouttaminen

Takaisin ylös