Menu

Organisaatiot

 1kunnan organisaatio2019

Mäntsälän kuntaorganisaatio muodostuu kunnan eri yksiköistä ja laitoksista. Toimialat – konsernipalvelut, kasvatus- ja sivistyspalvelut, tekniset palvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut – jakaantuvat niiden alaisiin tulosalueisiin, tulosyksiköihin sekä toimintapisteisiin. Tulosalueita on yhteensä 20 ja niitä johtaa tulosalueiden päälliköt.

Kunnanvirastoa johtaa kunnanhallituksen alaisena ja viraston päällikkönä kunnanjohtaja Esko Kairesalo, joka on varmimmin tavattavissa kunnanvirastolla sopimuksen mukaan.

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Mäntsälän kunnan tehtäviä hoitavat palkatun henkilöstön lisäksi luottamushenkilöt. Luottamushenkilöitä ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet. Heidän tehtäväkuvaansa kuuluvat mm. päätösten teko ja toimeenpanon valvonta.

Konsernipalvelut

- Yleishallinto
- Elinkeinotoimi
- Käyttöomaisuuden myynnit
- Maaseututoimi
- Maankäyttötoimi

Sosiaali- ja terveyspalvelut

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden johto ja hallinto
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Varhaiskasvatus palvelut
- Hoito- ja hoivapalvelut
- Perusterveydenhuolto palvelut
- Erikoissairaanhoito

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

- Kehittämis- ja hallintopalvelut
- Perusopetus
- Vapaa-aikapalvelut
- Varhaiskasvatus

Tekniset palvelut

- Keskitetyt palvelut
- Toimitilapalvelut
- Kuntatekniikka
- Ruoka- ja siivouspalvelut

Takaisin ylös