Menu

Oppivelvollisuuslaki

Oppivelvollisuuslaki uudistui vuodenvaihteessa 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran keväällä 2021 perusopetuksensa päättäneisiin oppivelvollisiin.

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan vaiheittain: sen hakeutumisvelvollisuutta koskevat osat ovat olleet voimassa 1.1.2021 alkaen. Kaikilta osin laki on voimassa 1.8.2021 lähtien.

Uuden oppivelvollisuuslain myötä nuoret ovat oppivelvollisia aiempaa kauemmin. Sen mukaisesti oppivelvollisuus päättyy vasta, kun nuori täyttää 18 vuotta tai hän sitä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon eli valmistuu ylioppilaaksi tai suorittaa ammatillisen tutkinnon.

Laajentunut oppivelvollisuus tarkoittaa lisäksi opintojen maksuttomuuden laajentumista toiselle asteelle. Opintoetuudet toisella asteella poikkeavat kuitenkin eräiltä osin perusopetuksen aikaisista etuuksista. Oppivelvollisuuden maksuttomuus koskee ainoastaan niitä nuoria, jotka ovat olleet perusopetuksessa oppivelvollisina 1.1.2021 ja tämän jälkeen. 

Perusopetuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Lukiolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Koulumatkatukilaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970048

Takaisin ylös