Menu

Koulumatkaetuus laajentuvassa oppivelvollisuudessa

Sivuja päivitetään.

Toisen asteen opiskelijan koulumatkaetuus poikkeaa merkittävästi perusopetuksen koulumatkaetuudesta. Toisella asteella opiskeleva saa koulumatkaetuuden hakemalla sitä Kansaneläkelaitokselta.

Oppivelvollinen eli maksuttomaan koulutukseen oikeutettu toisen asteen opiskelija saa Kelalta matkatukea, jos hänen koulumatkansa on vähintään 7 kilometriä pitkä. Matkatukea haetaan Kelalta www.kela.fi/koulumatkatuki-nain-haet. Matkatukihakemus palautetaan toisen asteen oppilaitokseen, ja opiskelija saa tiedon Kelan päätöksestä kirjallisena kotiin.

Toisella asteella koulumatkatuki myönnetään ensisijaisesti joukkoliikenteeseen. Mikäli opiskelija ei voi käyttää joukkoliikennettä, koulumatkatuki voidaan myöntää oman matkustustavan mukaisesti. Silloin oman matkustustavan käyttö perustellaan matkatukihakemuksessa.

On myös mahdollista, että toisen asteen koulutuksen järjestäjä järjestää koulukuljetuksia. On tärkeä huomata, että koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta koulukuljetuksen järjestämiseen. Mikäli koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulukuljetuksia, tämä kulkumuoto rinnastetaan ensisijaisuudeltaan joukkoliikenteeseen.

Muut kuin oppivelvolliset toisella asteella

Myös muilla kuin oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Kelalta matkatukea koulumatkoihinsa. Näiden opiskelijoiden kohdalla matkan kilometriraja on määritelty pidemmäksi kuin oppivelvollisilla, ja opiskelijan matkaetuun sisältyy oma maksuosuus.  Koulumatkatuki - kela.fi

Koulumatkaetuus perusopetuksessa

Perusopetuksessa olevalle oppilaalle koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää maksuton koulukuljetus, jos koulumatka on pidempi kuin 5 kilometriä. Perusopetuksen koulumatkaetuus poikkeaa näin merkittävältä osin toisen asteen koulutuksen koulumatkaetuudesta.

Takaisin ylös