Menu

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuden laajentaminen astuu voimaan 1.8.2021. Lakimuutosten tavoite on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Vuoden 2021 jälkeen uudistus etenee ikäluokka kerrallaan.

Vuonna 2021 opiskellaan edelleen perusopetuksen lisäopetuksessa sekä lukioon ja ammattiin valmistavissa koulutuksissa. Syksystä 2022 alkaen nämä kaikki yhdistyvät tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi.

Tavoitteena nuorten perusosaamisen turvaaminen

Oppivelvollisuuslain tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen sekä sivistys. Lakiuudistuksella pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. Jokaiselle nuorelle tulee taata toisen asteen tutkinto ja siten lisätä hyvinvointia sekä työllisyysastetta.

Takaisin ylös