Menu

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston vaalit syksyllä 2018

Kunnassa järjestetään syksyn 2018 aikana ensimmäiset nuorisovaltuustovaalit. Nuorisovaltuustovaalit toteutetaan kouluvaaleina siten, että jokainen Mäntsälän kunnan yläkouluissa, lukiossa tai ammattioppilaitoksessa opiskeleva äänioikeutettu voi äänestää omassa koulussaan tai jälkiäänestyspaikoissa.

Nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla 15 vaalivuonna 13-18 vuotiasta nuorta, joiden kotikunta on Mäntsälä.

vaalijulkka 1

Sähköinen linkki ehdokashakemukseen -> https://goo.gl/forms/T9ooFJfI3XmRdg093

Ehdolle voi asettautua myös paperisella lomakkeella, jonka voi palauttaa kunnantalolle palvelupiste Vinkkiin tai monitoimitalon nuorisotilalle. Paperisia lomakkeita saa kunnantalolta, kirjastosta, monitoimitalon nuorisotilalta tai oman koulun nuorisovaltuuston edustajalta.

Nuorisovaltuuston ehdokasasettelu alkaa maanantaina 1.10.2018 ja päättyy tiistaina 30.10.2018 kello 16.00. Kaikki vaalivuonna 13-18 vuotta täyttävät mäntsäläläiset nuoret voivat asettua ehdolle. Ehdokaslista julkaistaan 1.11.2018.

Vaalit järjestetään tiistaina 20.11 kouluissa ja oppilaitoksissa. Äänestyspaikkoina toimivat Ehnroosin koulu, Riihenmäen koulu, lukio ja Lukkarinpolun Keudan toimipiste.

Niille äänioikeutetuille, jotka eivät opiskele mainituissa Mäntsälän kunnan oppilaitoksissa tai eivät pääse äänestämään omassa oppilaitoksessaan on järjestetty jälkiäänestysmahdollisuus:

keskiviikkona 21.11 K-Citymarketin Meeting point –tilalla kello 14.00-20.00

torstaina 22.11 K-Citymarketin Meeting point –tilalla kello 14.00-20.00 ja

perjantaina 23.11 Mäntsälän kunnantalolla kello 13.00-16.00.

Jälkiäänestyksissä on oltava mukana henkilöllisyystodistus!

Nuorisovaltuustovaalien tulos julkaistaan tiistaina 27.11.2018.

Nuorisovaltuusto järjestää nuorten kuulemistilaisuuden ja nuorisovaltuuston yleiskokouksen torstaina 8.11.2018 kello 14 alkaen kunnantalon valtuustosalissa. Tervetuloa!

Tilaisuudessa keskustellaan nuoria koskevista asioista kuntapäättäjien, virkamiesten ja nuorten kesken. Kuulemistilaisuuden tavoitteena on antaa ideoita kunnan kehittämiseksi nuorten näkökulmasta. Nuorilta tulevat kannatettavat ja konkreettiset ehdotukset otetaan virkamiesten toimesta käsittelyyn. Viime vuonna tilaisuuden jälkeen mm. Ehnroosin koulun pihalle rakennettiin katokset ja Riihenmäen koululle hankittiin lisää roskiksia.

Nuorten kuulemistilaisuuden jälkeen nuorisovaltuusto pitää sääntömääräisen yleiskokouksensa. Yleiskokous on nuorille tarkoitettu avoin vaikuttamiseen liittyvä tilaisuus, jonka tarkoituksena on ohjeistaa nuorisovaltuustoa sen toiminnasta ja tuoda paremmin koko kunnan nuorten ääntä kuuluviin nuorisovaltuuston toiminnassa.

Mäntsälän nuorisovaltuusto 2017-2018:

Mäntsälän nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valitun vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi se edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottaa nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuusto voi myös järjestää erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Mäntsälän kunnalla on myös paikka Uudenmaan maakunnallisesta nuorisovaltuustosta. Mäntsälän edustajana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja Mimosa Helenius.

Ensimmäinen toimikausi 1.1.2017-31.12.2018:

Helenius Mimosa puheenjohtaja

Skyttä Rita 1. varapuheenjohtaja

Hämäläinen Airi 2. varapuheenjohtaja

Joensuu Maija rahastonhoitaja

Luhtaniemi Saaga viestintävastaava

Edustajisto:

Etula Miro

Harju Viivi

Kutilainen Erika

Lappalainen Roni

Luukkonen Olli-Pekka

Ritvanen Arttu

Tamminen Otto

Varajäsenet:

Riihenmäki: Camilla Tolvanen,

Ehnroos:

lukio:

Keuda:

Lautakuntaedustus:

Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa.

Kasvatus-ja sivistyslautakunta: Airi Hämäläinen ja Arttu Ritvanen (varajäsen Maija Joensuu)

Kuntakehityslautakunta Viivi Harju ja Otto Tamminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Roni Lappalainen ja Rita Skyttä

Tekninen lautakunta: Mimosa Helenius ja Saaga Luhtaniemi

Toiminnan koordinointi:

Suvi Ovaska p. 040 314 5392

Anne Kihlman p. 040 314 5392

Takaisin ylös