Menu

Nuorisovaltuusto

 Nuorten osallisuutta tuetaan Kuuma-kuntien hankkeella

 

Osaamista osallisuuteen on Kuuma-kuntien nuorisopalveluiden yhteinen hanke. Sen tavoitteena on lisätä kuntien yhteistyötä nuorten osallisuusasioissa ja sitä kautta tukea alueen nuorten osallisuutta sekä saada nuorten ääni paremmin kuuluville päätöksenteossa.

Osaamista osallisuuteen päätavoitteena on alueen nuorten osallisuuden tukeminen. Syyskuussa 2018 startanneen hankkeen toiminta jakautuu kahteen päälinjaan: Kuuma-kuntien nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen yhteismallin suunnitteluun sekä nuorten osallisuus-, viestintä- ja vaikuttamistaitojen koulutuksiin.

Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mallin suunnittelun lähtökohtana on saada hyvät käytänteet jakoon Kuuma-kunnissa. Sitä varten kartoitetaan kuntien jo olemassa olevia malleja. Malli tulee sisältämään mm. yhteisen materiaalipankin. Mallin suunnittelu on aloitettu tammikuussa 2019 ja se jatkuu koko hankkeen ajan nuoria osallistaen.

Koulutustapahtumien tarkoituksena on lisätä nuorten osallisuus-, viestintä- ja vaikuttamisosaamista. Koulutukset on suunnattu Kuuma-kuntien nuorisovaltuuston ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien jäsenille, sekä ylipäänsä vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Ilmaisia koulutuksia toteutetaan kuntakohtaisina työpajoina ja kuntien yhteisinä seminaareina. Työpajojen aikataulua voi tiedustella oman kunnan nuorisovaltuuston ohjaajalta.

 

Hankkeen toiminnan keskiössä on Kuuma-kuntien nuorisovaltuustot eli tuttavallisemmin nuvat. Projektiryhmän muodostavat Kuuma-kuntien nuorisovaltuustojen ohjaajat ja vaihtuvat nuorisovaltuuston jäsenet. Yhteistyöhön haetaan mukaan kuntien oppilaskuntia ohjaajineen sekä vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria.

Osaamista osallisuuteen -hankkeen tuotoksena on yhteisten ylikunnallisten vaikuttamisen keinojen löytäminen, nuorten äänen entistä parempi kuuleminen ja nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien alueellisen vaikuttavuuden parantuminen. Tätä kautta tuetaan nuorten osallisuuden toteutumista Kuuma-kunnissa.

Hanke syntyi Kuuma-kuntien nuorisopäälliköiden ja nuorisovaltuustojen toiveesta ylikunnallisen yhteistyön lisäämiseen nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia käsittelevissä asioissa. Se on ensimmäinen suuremman kokoluokan koordinoitu toimenpide, joka ylittää kuntarajat ja hakee osallistujakseen kaikkien Kuuma-kuntien nuorisovaltuutettuja ja muita vaikuttajaryhmiä. Hanketta koordinoi Keravan nuorisopalvelut ja sen rahoitus tulee AVI:n kautta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeelle on haettu rahoitusta 31.8.2020 saakka.

 

Mäntsälän nuorisovaltuusto 2019-2020:

Mäntsälän nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valitun vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi se edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottaa nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuusto voi myös järjestää erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

 

2. toimikausi 1.1.2019-31.12.2020:

Harju Viivi puheenjohtaja

Hämäläinen Airi 1. varapuheenjohtaja, viestintävastaava

Utriainen Miikka tapahtumavastaava

 

Edustajisto:

Etula Miro

Gutmann Aleksandra

Ihalainen Wilma

Kivistö Rosa-Julia

Leppävuori Hilma

Luhtaniemi Saaga

Soini Pipsa

Tamminen Otto

Virtanen Sirja

 

Lautakuntaedustus:

Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa.

Hyvinvointilautakunta: Wilma Ihalainen ja Viivi Harju. Varajäsenenä Rosa-Julia Kivistö.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta: Airi Hämäläinen.

Tekninen lautakunta: Miikka Utriainen

Kuntakehityslautakunta: Otto Tamminen ja Miro Etula. Varajäsenenä Aleksandra Gutmann

 

Toiminnan koordinointi:

Suvi-Maria "Snupa" Koskinen 040 314 5774 tai suvi-maria.koskinen(at)mantsala.fi

Takaisin ylös