Menu

Nuorten Starttipaja


Starttipaja 16-25 -vuotiaille nuorille

Tarkoitus

 • työttömien nuorten työllistäminen 1 - 6 kk:n jaksoihin
 • työkokeilujen järjestäminen
 • työssä oppimisen ja kurssien kautta nuorten valmentaminen työmarkkinoille
 • työelämän valmennuksen järjestäminen
 • nuorten koulutukseen ohjaaminen

Mitä töitä tarjolla

Kunnan eri hallintokunnat
Työkokeilupaikkoja on tarjolla myös kunnan eri hallintokuntiin työttömien nuorten omien etujen ja tavoitteiden mukaisesti. Paikkoja mm. kerho-ohjaajille, toimistotyöntekijöille, koulunkäyntiavustajille / henkilökohtaisille avustajille, ravitsemustyöntekijöille, jne.

Paikalliset yritykset
Työkokeiluja järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös paikallisiin yrityksiin. Nuorten työpaja tukee nuorta myös työkokeilun aikana.

Koulutus

Starttipajajaksoon voi kuulua ATK-koulutusta, ensiapukursseja, työnhakukoulutusta, kielikoulutusta, tutustumismatkoja oppilaitoksiin ja työpaikkoihin ja urasuunnitelmien laadintaa.   

 pajasisalta4

16-25 -vuotias työtön nuori! Tule hakemaan uutta suuntaa Starttipajasta!

 
Nuorten Starttipaja ma, ti, ke, to klo 9-13.

Aamu alkaa nuorisotila Tukikohdassa (Huvitie 3) ruuanlaiton, kahvittelun ja jutustelun merkeissä. Joka viikolla pajalla on uutta ohjelmaa: teemme yhdessä retkiä ja tutustumiskäyntejä, harrastamme liikuntaa, teemme ruokaa ja kädentaitoja ja harjoittelemme työelämässä tarvittavia taitoja. Starttipajalla harjoitellaan arjen perustaitoja, kuten ruuanlaittoa, kierrätystä ja kaupassa käyntiä. Pelaamme erilaisia pelejä, luemme päivän lehdet ja joskus katselemme elokuvia. Teemme retkiä, koulu- ja työpaikkavierailuja, sekä käymme yhdessä tutustumassa erilaisiin harrastuksiin. Pajatoimintaa suunnitellaan myös yhdessä nuorten kanssa, jotta se tarjoaisi mahdollisimman hyvin sellaista tukea, joka edesauttaa heitä yhteiskuntaan kiinnittymisessä ja oman paikan löytämisessä.

Starttipaja: Taru Mahlanen 040-3145187 / Milla Kovasin 040-3146727

Tarjoamme Starttipajalla:

 • palvelutarpeiden kartoitus ja jatko-ohjaus
 • henkilökohtainen työ- ja opiskelumahdollisuuksien selvittely
 • opiskelupaikan haussa avustaminen
 • ohjaus ja tuki työkokeiluun
 • työpaikan haussa avustaminen
 • sosiaalinen tuki
 • harrastusmahdollisuuksien tukeminen (esim. kuntosalikortti)
 • koulutusta ja kursseja (esim. ea-kurssi, hygieniapassi, järjestyksenvalvojakurssi)

Miten pajalle hakeudutaan:

Starttipajalle soittamalla, kysymällä paikkaa nuorten työvoimaneuvojalta TE-toimistosta ja sosiaalitoimistosta.

Starttipajan tavoitteet:

 • ammatillinen aktivointi
 • myönteisen työkokemuksen saaminen
 • elämän hallinnan lisääminen (elämäntavat, harrastukset, ystävät jne.)
 • tavoitteellinen tulevaisuus eli työpaikan hankkiminen tai koulutukseen siirtyminen

Rahoittajat:

rahoittajina toimivat tällä hetkellä Mäntsälän kunta ja ELY-keskus.

Yhteystiedot:

Starttipajan toimisto / Kunnantalo / Taru Mahlanen ja Milla Kovasin
Sivistyspalvelut, 1 krs.
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
puh. 040-3145 187 ja 040-3146 727

 Kuvaa klikkaamalla siirryt sivulle, joka kertoo nuorten palveluohjauksesta.

Klikkaamalla kuvaa siirryt www.nuortenideat.fi sivulle.

Nuorten tukipiste NUTU

Avustukset

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma  

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustushakemuslomake ja ohjeet

 

Palautusosoite:

Vinkki
Mäntsälän kunta
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
 
Takaisin ylös