Menu

Nuorten Starttivalmennus


Starttivalmennus 16-22 -vuotiaille nuorille

Tarkoitus

 • työttömien nuorten työllistäminen 1 - 6 kk:n jaksoihin
 • työkokeilujen järjestäminen
 • työssä oppimisen ja kurssien kautta nuorten valmentaminen työmarkkinoille
 • työelämän valmennuksen järjestäminen
 • nuorten koulutukseen ohjaaminen

Mitä töitä tarjolla

Kunnan eri hallintokunnat
Työkokeilupaikkoja on tarjolla myös kunnan eri hallintokuntiin työttömien nuorten omien etujen ja tavoitteiden mukaisesti. Paikkoja mm. kerho-ohjaajille, toimistotyöntekijöille, koulunkäyntiavustajille / henkilökohtaisille avustajille, ravitsemustyöntekijöille, jne.

Paikalliset yritykset
Työkokeiluja järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös paikallisiin yrityksiin. Nuorten työpaja tukee nuorta myös työkokeilun aikana.

Koulutus

Starttivalmennusjaksoon voi kuulua ATK-koulutusta, ensiapukursseja, työnhakukoulutusta, kielikoulutusta, tutustumismatkoja oppilaitoksiin ja työpaikkoihin ja urasuunnitelmien laadintaa.   

 pajasisalta4

16-22 -vuotias työtön nuori! Tule hakemaan uutta suuntaa Starttivalmennuksesta!


 Nuorten Starttivalmennus 16-22 vuotiaille ma-to klo 9-13

Starttivalmennus:

Aamu alkaa nuorisotila Tukikohdassa (Huvitie 3) kahvittelun ja jutustelun merkeissä. Joka viikolla valmennuksessa on uutta ohjelmaa: teemme yhdessä retkiä ja tutustumiskäyntejä, harrastamme liikuntaa ja teemme kädentaitoja sekä harjoittelemme työelämässä tarvittavia taitoja. Starttivalmennuksessa harjoitellaan arjen perustaitoja ja arkirytmiä. Pelaamme erilaisia pelejä, luemme päivän lehdet ja joskus katselemme elokuvia. Teemme retkiä, koulu- ja työpaikkavierailuja, sekä käymme yhdessä tutustumassa erilaisiin harrastuksiin. Valmennustoimintaa suunnitellaan myös yhdessä nuorten kanssa, jotta se tarjoaisi mahdollisimman hyvin sellaista tukea, joka edesauttaa heitä yhteiskuntaan kiinnittymisessä ja oman paikan löytämisessä.

Starttivalmennus: Taru Mahlanen 040-3145187 / Milla Kovasin 040-3146727

Tarjoamme Starttivalmennuksessa:

 • palvelutarpeiden kartoitus ja jatko-ohjaus
 • henkilökohtainen työ- ja opiskelumahdollisuuksien selvittely
 • opiskelupaikan haussa avustaminen
 • ohjaus ja tuki työkokeiluun
 • työpaikan haussa avustaminen
 • sosiaalinen tuki
 • harrastusmahdollisuuksien tukeminen (esim. kuntosalikortti)
 • koulutusta ja kursseja (esim. ea-kurssi, hygieniapassi, järjestyksenvalvojakurssi)

Miten valmennukseen hakeudutaan:

Soittamalla, kysymällä paikkaa nuorten työvoimaneuvojalta TE-toimistosta ja sosiaalitoimistosta.

Starttivalmennuksen tavoitteet:

 • ammatillinen aktivointi
 • myönteisen työkokemuksen saaminen
 • elämän hallinnan lisääminen (elämäntavat, harrastukset, ystävät jne.)
 • tavoitteellinen tulevaisuus eli työpaikan hankkiminen tai koulutukseen siirtyminen

Rahoittajat:

rahoittajina toimivat tällä hetkellä Mäntsälän kunta ja ELY-keskus.

Yhteystiedot:

Starttivalmennuksen toimisto / Kunnantalo / Taru Mahlanen ja Milla Kovasin
Sivistyspalvelut, 1 krs.
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
puh. 040-3145 187 ja 040-3146 727

Takaisin ylös