Menu

Nuorisopalvelut/Ajankohtaista

Nuorisolain 1285/2016 mukaan nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään esimerkiksi kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa, sekä muissa nuorisotyötä tekevissä yhteisöissä. Nuorisotyö on nuoriin kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden tukemista, sosiaalista vahvistamista sekä nuorten itsenäistymisen tukemista. Nuorisolaissa nuoret määritellään alle 29 –vuotiaiksi. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain noin miljoona nuorta. Tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat nuorisotyötä ja siihen panostaminen koetaan tärkeäksi.

Nuorisopolitiikka on nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.
Se sisältää lapsia ja nuorisoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin liittyvät
aiheet kuten nuorten koulutuksen, työllisyyden, toimeentulon, asumisen, yrittäjyyden,
terveyden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen.

Nuorisolaki 1285/2016

Nuorisotyö

  • • on osa nuorisopolitiikkaa
  • • kohdistuu nuorten omaan ajankäyttöön
  • • on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä – aktiivinen

kansalaisuus on nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa

  • • on nuorten sosiaalista vahvistamista eli nuorten elämäntaitojen

vahvistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä

  • • on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista
  • • on sukupolvien välistä vuorovaikutusta

Nuorisotyön perustehtävä on rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Perustason nuorisotyö järjestää nuorille toimintamahdollisuuksia sekä mielekkäitä vapaa-ajan viettotapoja. Perusnuorisotyö on säännöllistä, tavoitteellista ja pitkäjännitteistä toimintaa ja toiminnan järjestämistä. Se ylläpitää ja lisää mielekkyyttä nuoren elämässä.

Yleisimpiä toimintoja ovat nuorisotilojen ja -toimintojen järjestäminen, nuorisotyön koordinointi, nuorisotyöstä tiedottaminen, nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen kunnassa, sekä avustusten jakaminen paikalliseen järjestöjen nuorisotoimintaan. Nuorisotyö voi sisältää harrastusmahdollisuuksien edistämistä, ohjattua ryhmätoimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Kunnissa voidaan toteuttaa myös etsivää- ja kohdennettua nuorisotyötä, sekä työpajatoimintaa. Netissä toteutettavalla nuorisotyöllä tavoitetaan nuoret heidän verkkoyhteisöissään.

Mäntsälän nuorisopalveluiden visio


Nuorisopalveluiden visiona on lapsi ja nuori, joka luottaa itseensä, sekä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hän on aktiivinen ja haluaa osallistua. Hänellä on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan viettoon omassa kotikaupungissaan. Kasvatuskumppanuus näkyy toisen ihmisen kunnioittamisena, oikeudenmukaisena ilmapiirinä ja vastuun ottamisena lapsista ja nuorista.

Toiminta – ajatus ja arvot


Nuorisotyössä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen mahdollistamalla heille turvallinen, sekä virikkeellinen elinympäristö. KUUMA kuntatien kanssa tehtävä yhteistyö nuorisotyössä rikastuttaa nuorille suunnattuja palveluita. Valtakunnallisessa nuorisotyön osaamiskeskus KANUUNASSA Mäntsälä toimii Etelä- Suomen aluehallintoviraston toimialueen pienten kuntien edustajana varmistaen maaseutumaisen nuorisotyön kuulluksi tulemisen kaupunkimaisen nuorisotyön verkostossa. Mäntsälässä  päätöksentekopolitiikassa lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisotyön keskeisiä päämääriä ovat ennaltaehkäisevä kasvatuksellinen nuorisotyön , osallisuuden edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen. Perusajatuksena ja lähtökohtana on, että nuorisotyön tulee tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä, nuoria osallistavin menetelmin. Mäntsälän nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Työntekijät

Erityisnuorisotyöntekijä

Kalle Vallo 040-3145 394

Etsivä nuorisotyöntekijä

Mirva Kuisma 040-3145 176 (opintovapaalla 1.10. - 30.11.)

Etsivä nuorisotyöntekijä

Mari Puustinen 040-3146 726

Palveluohjaaja

Taru Mahlanen 040-3145 187

Nuoriso-ohjaaja/Talovastaava

Laura Sneck 040-3146 728

 Nuoriso-ohjaaja / Nuorisovaltuuston yhdyshenkilö

Suvi Ovaska 040-3145 392

 

Starttipajaohjaaja

         Milla Kovasin 040-3146727

 

sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ajankohtaista 

 

seiskapaivan mainos paint

 

 

 

Seuraa meitä!

Nuoriso-ohjaaja Mäntsälä
moniksen_nuorisotila
nuoriso-ohjus

Vapaa-aikapalvelujen uusin tiedotuslehti:

 Kuvaa klikkaamalla siirryt sivulle, joka kertoo nuorten palveluohjauksesta.

Klikkaamalla kuvaa siirryt www.nuortenideat.fi sivulle.

Nuorten tukipiste NUTU

Avustukset

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma  

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustushakemuslomake ja ohjeet

 

Palautusosoite:

Vinkki
Mäntsälän kunta
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
 
Takaisin ylös