Menu

Koulunuorisotyö

 

Alakoulut:

Nuorisopalvelut järjestävät vapaa-ajan aktiviteetteja 3 lk. eteenpäin. Kouluja tiedotetaan säännöllisesti tulevista tapahtumista.

Koulujen henkilökunta voi olla yhteydessä nuoriso-ohjaajiin. Palveluita järjestetään esille nousseiden tarpeiden mukaan.

 

Yläkoulut:

Koulunuorisotyössä tavoitteena on nuorten kohtaaminen, nuorten tarpeisiin vastaaminen sekä yhteydenpito koulun henkilökuntaan, vapaa-ajan palveluista tiedottaminen ja kouluviihtyvyyden edistäminen. Nuorten kohtaamisissa hyödynnetään eri nuorisotyöllisiä menetelmiä. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä esille nousseiden tarpeiden mukaan.

Nuorisopalvelut osallistuvat elokuussa  7. luokkalaisten ryhmäyttämispäiviin. Ryhmäyttämispäivän tavoitteena on luokkahengen kohottaminen ja oppilaiden tutustuttaminen toisiinsa ryhmäyttämällä sekä nuorisopalveluiden esittely nuorille.

Vuosittain nuorisopalvelut osallistuvat ehkäisevän päihdetyön Hubu- teematuntien sekä Camera Obscuran vetämiseen. Lisäksi nuorisopalvelut toteuttaa pienryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on varhainen tuki. Pienryhmätoiminta toteutetaan työparityöskentelynä yhdessä perusturvan kanssa. Ehkäisevän päihdetyön sekä pienryhmätoiminnan yhteyshenkilönä toimii erityisnuorisotyöntekijä.

 

II. aste

Nuoriso-ohjaajat käyvät  tapaamassa kohdennettua tukea tarvitsevia nuoria tavoitteenaan vastata nuoren tarpeisiin.

Nuorisopalvelut osallistuvat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäytyksiin, jossa tavoitteena esittäytyminen ryhmille ja erityispalveluiden esittely.

 

Takaisin ylös