Menu

Nuorisopalvelut/Ajankohtaista

Nuorisotila Monis on auki normaalisti

Nuorisotila on auki yli 13-vuotiaille ma, ke ja to klo 17-20 sekä perjantaisin klo 17-21 ja 3.-6. luokkalaisille ke ja to klo 14.30-16.30 sekä perjantaisin klo 15-16.30.

moniksen nuoriso 1

Päivystämme myös Discordissa ma, ti klo 14-17.00 ja torstaisin klo 17-18.30. Sinne saa tulla juttelemaan, kirjoittelemaan ja höpöttelemään.

Jos mikään näistä ei kuulosta omalta jutulta, niin ethän jää yksin. Jos on huolia tai murheita, niin ota yhteyttä.

vapaa aikapalvelut palvelee

Nuorisopalvelut

Nuorisolain 1285/2016 mukaan nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään esimerkiksi kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa, sekä muissa nuorisotyötä tekevissä yhteisöissä. Nuorisotyö on nuoriin kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden tukemista, sosiaalista vahvistamista sekä nuorten itsenäistymisen tukemista. Nuorisolaissa nuoret määritellään alle 29 –vuotiaiksi. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain noin miljoona nuorta. Tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat nuorisotyötä ja siihen panostaminen koetaan tärkeäksi.

Nuorisopolitiikka on nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.
Se sisältää lapsia ja nuorisoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin liittyvät
aiheet kuten nuorten koulutuksen, työllisyyden, toimeentulon, asumisen, yrittäjyyden, terveyden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen.

Nuorisolaki 1285/2016

Nuorisotyö

  • on osa nuorisopolitiikkaa
  • kohdistuu nuorten omaan ajankäyttöön
  • on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä – aktiivinen

kansalaisuus on nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa

  • on nuorten sosiaalista vahvistamista eli nuorten elämäntaitojen

vahvistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä

  • on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista
  • on sukupolvien välistä vuorovaikutusta

Nuorisotyön perustehtävä on rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Perustason nuorisotyö järjestää nuorille toimintamahdollisuuksia sekä mielekkäitä vapaa-ajan viettotapoja. Perusnuorisotyö on säännöllistä, tavoitteellista ja pitkäjännitteistä toimintaa ja toiminnan järjestämistä. Se ylläpitää ja lisää mielekkyyttä nuoren elämässä.

Yleisimpiä toimintoja ovat nuorisotilojen ja -toimintojen järjestäminen, nuorisotyön koordinointi, nuorisotyöstä tiedottaminen, nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen kunnassa, sekä avustusten jakaminen paikalliseen järjestöjen nuorisotoimintaan. Nuorisotyö voi sisältää harrastusmahdollisuuksien edistämistä, ohjattua ryhmätoimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Kunnissa voidaan toteuttaa myös etsivää- ja kohdennettua nuorisotyötä, sekä työpajatoimintaa. Netissä toteutettavalla nuorisotyöllä tavoitetaan nuoret heidän verkkoyhteisöissään.

Mäntsälän nuorisopalveluiden visio

Nuorisopalveluiden visiona on lapsi ja nuori, joka luottaa itseensä, sekä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hän on aktiivinen ja haluaa osallistua. Hänellä on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan viettoon omassa kotikaupungissaan. Kasvatuskumppanuus näkyy toisen ihmisen kunnioittamisena, oikeudenmukaisena ilmapiirinä ja vastuun ottamisena lapsista ja nuorista.

Toiminta – ajatus ja arvot

Nuorisotyössä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen mahdollistamalla heille turvallinen, sekä virikkeellinen elinympäristö. KUUMA kuntatien kanssa tehtävä yhteistyö nuorisotyössä rikastuttaa nuorille suunnattuja palveluita. Valtakunnallisessa nuorisotyön osaamiskeskus KANUUNASSA Mäntsälä toimii Etelä- Suomen aluehallintoviraston toimialueen pienten kuntien edustajana varmistaen maaseutumaisen nuorisotyön kuulluksi tulemisen kaupunkimaisen nuorisotyön verkostossa. Mäntsälässä  päätöksentekopolitiikassa lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisotyön keskeisiä päämääriä ovat ennaltaehkäisevä kasvatuksellinen nuorisotyön , osallisuuden edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen. Perusajatuksena ja lähtökohtana on, että nuorisotyön tulee tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä, nuoria osallistavin menetelmin. Mäntsälän nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Seuraa meitä!

Nuoriso-ohjaaja Mäntsälä
moniksen_nuorisotila
nuoriso-ohjus

Takaisin ylös