Menu

Nuorisopalvelut/Ajankohtaista

 Menossa just nyt..

nuokkuauki

Moniksen nuorisotila on auki kesäkuussa ma, ti ja pe klo 15-19. Nuorisotilaan voi tulla kaikki 9-17 -vuotiaat pelailemaan ja hengailemaan keskenään. Koronavirusrajoitusten takia tilassa voi olla voi olla kerrallaan max. 20hlö, jos tilaan on enemmän tulijoita, vaihdetaan sisällä olijat n. 30 min välein. Muistattehan myös muut hygieniaohjeistukset (ei kipeänä nuokulle, käsi- ja yskimishygienia) ja turvavälit.

Mobiili

mobiili

Nuorisotilan ollessa auki Mobiili kulkee pitkin Mäntsälää säävarauksella. Mobiilin (Monis+biili) tarkoitus on tuoda tekemistä nuorten luokse pihalle. Mobiilin liikkeitä voi seurata instagramissa @moniksen_nuorisotila 

Kesällä luvassa myös

kespivleiri sepnmell

Kesäpäiväleiri Sepänmäellä 9-12 -vuotiaille 6.-10.7. klo 10-14. Päiväleirillä luvassa askartelua, pelejä, leikkejä, kisoja ja evästelyä. Hinta 25e/hlö sisältäen kevyen evään.  Ilmoittautumiset 30.6. klo 18 mennessä tästä linkistä.

Nuorisopalvelut

Nuorisolain 1285/2016 mukaan nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään esimerkiksi kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnissa, sekä muissa nuorisotyötä tekevissä yhteisöissä. Nuorisotyö on nuoriin kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden tukemista, sosiaalista vahvistamista sekä nuorten itsenäistymisen tukemista. Nuorisolaissa nuoret määritellään alle 29 –vuotiaiksi. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain noin miljoona nuorta. Tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat nuorisotyötä ja siihen panostaminen koetaan tärkeäksi.

Nuorisopolitiikka on nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.
Se sisältää lapsia ja nuorisoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin liittyvät
aiheet kuten nuorten koulutuksen, työllisyyden, toimeentulon, asumisen, yrittäjyyden, terveyden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen.

Nuorisolaki 1285/2016

Nuorisotyö

  • on osa nuorisopolitiikkaa
  • kohdistuu nuorten omaan ajankäyttöön
  • on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä – aktiivinen

kansalaisuus on nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa

  • on nuorten sosiaalista vahvistamista eli nuorten elämäntaitojen

vahvistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä

  • on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista
  • on sukupolvien välistä vuorovaikutusta

Nuorisotyön perustehtävä on rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Perustason nuorisotyö järjestää nuorille toimintamahdollisuuksia sekä mielekkäitä vapaa-ajan viettotapoja. Perusnuorisotyö on säännöllistä, tavoitteellista ja pitkäjännitteistä toimintaa ja toiminnan järjestämistä. Se ylläpitää ja lisää mielekkyyttä nuoren elämässä.

Yleisimpiä toimintoja ovat nuorisotilojen ja -toimintojen järjestäminen, nuorisotyön koordinointi, nuorisotyöstä tiedottaminen, nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen kunnassa, sekä avustusten jakaminen paikalliseen järjestöjen nuorisotoimintaan. Nuorisotyö voi sisältää harrastusmahdollisuuksien edistämistä, ohjattua ryhmätoimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Kunnissa voidaan toteuttaa myös etsivää- ja kohdennettua nuorisotyötä, sekä työpajatoimintaa. Netissä toteutettavalla nuorisotyöllä tavoitetaan nuoret heidän verkkoyhteisöissään.

Mäntsälän nuorisopalveluiden visio

Nuorisopalveluiden visiona on lapsi ja nuori, joka luottaa itseensä, sekä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hän on aktiivinen ja haluaa osallistua. Hänellä on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan viettoon omassa kotikaupungissaan. Kasvatuskumppanuus näkyy toisen ihmisen kunnioittamisena, oikeudenmukaisena ilmapiirinä ja vastuun ottamisena lapsista ja nuorista.

Toiminta – ajatus ja arvot

Nuorisotyössä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen mahdollistamalla heille turvallinen, sekä virikkeellinen elinympäristö. KUUMA kuntatien kanssa tehtävä yhteistyö nuorisotyössä rikastuttaa nuorille suunnattuja palveluita. Valtakunnallisessa nuorisotyön osaamiskeskus KANUUNASSA Mäntsälä toimii Etelä- Suomen aluehallintoviraston toimialueen pienten kuntien edustajana varmistaen maaseutumaisen nuorisotyön kuulluksi tulemisen kaupunkimaisen nuorisotyön verkostossa. Mäntsälässä  päätöksentekopolitiikassa lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisotyön keskeisiä päämääriä ovat ennaltaehkäisevä kasvatuksellinen nuorisotyön , osallisuuden edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen. Perusajatuksena ja lähtökohtana on, että nuorisotyön tulee tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä, nuoria osallistavin menetelmin. Mäntsälän nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Seuraa meitä!

Nuoriso-ohjaaja Mäntsälä
moniksen_nuorisotila
nuoriso-ohjus

Takaisin ylös