Menu

Päätukihaku

Vuoden 2019 tukihaku päättyi ....2019

Tukioikeuksien omistuksen/hallinnan siirtolomakkeiden palautus (103A+103B) liitteineen 15.6.2019 mennessä.

Tukihaku

Voit hakea tukia sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Ruokaviraston sivuilta löytyvät ajankohtaiset
ohjeet
eri hakemusten ja lomakkeiden täyttöön.

Päätukihaun osalta sähköisen haun palvelin sulkeutuu 15.6.2018 klo 23.59. Tämän jälkeen lomakkeita ei voi enää palauttaa sähköisesti. Sähköiseen hakuun osallistuvien tulee palauttaa hakemusten liitteet määräajassa kirjallisesti.

Paperilomakkeilla maataloustukia haetaan maatilalomakkeella (101A), tukihakemuksella (101B) ja maatilan osalliset (101D) sekä perus- ja kasvulohkolomakkeilla (102A ja 102B + karttaliite kasvulohkoista). Mikäli viljelijän hallinnassa olevilla lohkoilla on tapahtunut muutoksia, tulee palauttaa myös peruslohkojen muutoslomake (102C) tarvittavine liitteineen. Pakollisia lomakkeita ovat 101B ja 102B, muut palautetaan tarvittaessa, jos edellisessä tukihaussa annetut tiedot ovat muuttuneet.
Lomakkeet

Vuonna 2015 ympäristökorvaussitoumuksen antaneet:

Viljelykiertosuunnitelma                                    2.5.2016 mennessä
Verkkotentti tai yhden päivän koulutus          30.4.2017 mennessä
(Jos tilalla tehdään sukupolvenvaihdos tulee
myös jatkajan suorittaa tentti.)
Peltomaan laatutesti                                          30.4.2018 mennessä

Hakuopas 2018

Täydentävien ehtojen opas

Ympäristökorvauksen sitoumusehdot

Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun

Takaisin ylös