Menu

Kunnan rivi- ja muut yhtiömuotoiset tontit

Kunnalla on vapaana yhtiömuotoiseen tuotantoon sopivia rivi- ja pienkerrostalotontteja seuraavilla alueilla:

  • rautatieaseman läheisyydessä Kaunismäen alueella
  • keskustan läheisyydessä Lempelän asemakaava-alueella
  • keskustan läheisyydessä Lukiontien asemakaava-alueella
  • keskustan läheisyydessä Ollilantien asemakaava-alueella
  • Hyökännummella Taruman asemakaava-alueella.

Kaunismäen tontit on vapaasti haettavissa.

Muille tonteille etsitään kiinnostuneita rakentajia, joiden kanssa käydään tarkemmat neuvottelut tontista. Tonttien luovutusehtoja ei ole päätetty vaan tarvittavat päätökset tehdään neuvottelukierroksen jälkeen. Mikäli kiinnostuneita on useampi kuin tontteja, tonttineuvotteluja jatketaan alustavan rakennushankkeen sisällön, hakijayhtiön referenssien ja toteutusaikataulun, tai tarvittaessa arvonnan, perusteella. Tonttihakemus ensimmäisiin neuvotteluihin tulee tehdä viimeistään pe 26.5.2017 mennessä.

Tonttihakemus rivi- ja muihin yhtiömuotoisiin tontteihin. (pdf)

Kaunismäen tontit

Kaunismäen kaava-alueen A –tontit rautatieaseman vieressä (pdf)
- sijainti- ja etäisyyskartta (pdf)
- Vapaat tontit / Kaunismäki –luettelo
- Kaunismäen alueen asemakaava (pdf)
- Kaunismäen alueen kaavamääräykset (pdf)
- Kaunismäen/ns. Oppilasasuntojen korttelialueen asemakaava ja -määräykset (pdf)
- Kaunismäen alueen tonttisivut

Lempelän alueen tontti

Keskusta/ Lempelän alueen A –tontti (pdf)
- sijainti- ja etäisyyskartta (pdf)
- tontti 155-1 tonttikartta (pdf)
- Lempelä I -tontin asemakaava ja –määräykset (pdf)

Ollilantie alueen tontit

Keskusta/Ollilantien kaava-alueen A –tontit (pdf)
- korttelin 112 tonttikartta (pdf)
- Ollilantien -tonttien asemakaava ja –määräykset (pdf)
- sijainti- ja etäisyyskartta (pdf)

Taruman alueen tontit

Hyökännummi / Taruman alueen AP –tontit (pdf)
- tontti 141-1 tonttikartta (pdf)
- tontti 142-2 tonttikartta (pdf)
- Taruman alueen asemakaava ja –määräykset (pdf)
- Taruman alueen rakennustapaohjeet (pdf)
- Taruman alueen havainnekuva (pdf)
- Taruman alueen alustava maaperätutkimus (pdf)

Lisätietoja rivi- ja muista yhtiömuotoisista tonteista:
Tommi Henriksson
vs. maankäyttöinsinööri
040 3146 721

Takaisin ylös