Menu

Yleiskaavoitus

 

Kunnat vastaavat alueensa yleis- ja asemakaavoituksesta. Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon.

Yleiskaavat voivat näyttää hyvinkin erilaisilta. Niitä voidaan kohteesta riippuen tehdä osa-alueittain, vaiheittain ja eri mittakaavassa. Yleiskaava voi myös koskea vain tiettyä toimintoa, kuten virkistystä.

Yleiskaavassa on kiinnitettävä huomio muun muassa ekologiseen kestävyyteen, elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiin, asumisen tarpeisiin, palveluiden saatavuuteen, virkistysalueiden riittävyyteen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestämiseen. Yleiskaavan on pyrittävä vähentämään ympäristöhaittoja ja vaalimaan rakennettua ja luonnonympäristöä.

VOIMASSA OLEVAT OIKEUSVAIKUTTEISET OSAYLEISKAAVAT:

Kirkonkylän osayleiskaava 2020
Hyökännummen osayleiskaava 2020
Numminen - Onkimaa osayleiskaava
Marjalan osayleiskaava
Arola-Jokelanseutu
Nummisten koulun osayleiskaavamuutos 
Sälinkään ja Soukkion osayleisKaavakartta
Sälinkään ja Soukkion osayleisKaavamerkinnät ja määräykset

Kuvaa klikkaamalla aukeaa "Osayleiskaavarajat"-dokumentti.

Käynnistetty osayleiskaavahanke:

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA 2040

Mäntsälän Kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyö käynnistyi virallisesti kesäkuulla (kh 26.6.2017). Kaikki Mäntsälän asukkaat ja toimijat, naapurikunnat sekä muut kaavatyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Kirkonkylän osayleiskaavatyöhön. Syyskuun loppuun asti on aikaa kertoa oma mielipiteensä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), joka on nähtävillä Kunnantalon ala-aulassa Palvelupiste Vinkissä ja Mäntsälän kunnankirjastossa 3.7.-30.9.2017. Asukkaiden toivomuksesta nähtävillä oloaikaa on jatkettu kuukaudella, jotta kaikki kiinnostuneet ehtivät varmasti mukaan heti kaavatyön alkuvaiheessa. 

Mäntsälän kirkonkylä on kunnan kasvava päätaajama. Kirkonkylän asemakaavoitusta ohjaa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.6.2004. Kaavan tavoitevuosi 2020 on jo hyvin lähellä ja siksi osayleiskaava on uusimisen tarpeessa. Mäntsälän kuntastrategiassa 2017-2021 (kv 19.12.2016 § 126) Kirkonkylän osayleiskaavan uusiminen on asetettu yhdeksi kauden 2017-2019 kärkihankkeista. Kaavatyön käynnistymisestä kevään 2017 aikana on ilmoitettu vuoden 2017 Kaavoituskatsauksessa (kh 3.4.2017 § 70). Kaavatyön alkuvaiheessa perusselvityksien päivityksiä ja täydennyksiä tehdään nykyistä osayleiskaava-aluetta laajemmalta alueelta, joka kattaa 77 km² ja 11 995 asukasta (VRK poiminta 6.6.2017). Kaavan lopullinen suunnittelualue tarkentuu työn edetessä. Kirkonkylän osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040, mutta sen tarkastelujakso ulottuu vuoteen 2050.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §) ja siinä kerrotaan mitkä ovat kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten suunnittelutyöhön voi osallistua, miten kaavatyö etenee, kuka kaavasta päättää, miten kaavan valmistelusta tiedotetaan ja mistä saa lisätietoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä kaavatyön aikana.

Yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
p. 040 3145 437, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TERVETULOA OSALLISTUMAAN!

Osallistumismahdollisuuksia tiedoksenne:

MUN MÄNTSÄLÄ, MUN TARINA!
Nappasitko puhelimellasi hienon kuvan paikasta, joka on sinulle tärkeä? Onko sinulla tarina kerrottavanasi? Ihailetko vuodenaikoja kameran linssin läpi?
Mun Mäntsälä, mun tarina! -valokuvakilpailu päättyi lokakuun puolessa välissä ja parhaat kuvat palkittiin 29.10.2017. Valokuvien ja tarinoiden keräämistä jatketaan kuitenkin kaikessa rauhassa vuoden 2018 loppuun saakka. Mäntsäläläiset voivat lähettää itselleen merkityksellisistä paikoista valokuvia ja lyhyitä tarinoita/twiittejä sähköpostilla osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kuvausalueena on koko Mäntsälä. Valokuvat ja tarinat julkaistaan kunnan nettisivuilla jatkuvasti päivittyvänä tarinakarttana. Lähettäjien nimiä tai muita henkilötietoja ei julkaista. Julkaistujen kuvien ja tarinoiden kautta voi kokea Mäntsälän mielenkiintoisia paikkoja neljän eri vuodenajan väreissä. Valokuvat voivat mainiosti olla myös aikaisemmin kuvattuja. Loppuvuodesta 2017 avataan kunnan nettisivuille myös karttasovellus, jonka kautta kuvia voi itse lisätä tarinakarttaan. Mäntsälän kunta pidättää itsellään oikeuden palkita ainakin lasten ja nuorten parhaat otokset vuoden 2018 lopussa elokuvalipuilla ja kirjapalkinnoilla.

 
YMPÄRISTÖKYSELY ASUKKAILLE JA TOIMIJOILLE

Mitkä paikat Kirkonkylässä ovat sinulle tärkeitä? Missä ulkoilet? Missä istut ja ihailet maisemia? Missä vietät aikaa ja tapaat ystäviä?

Marraskuun lopulla kaavatyöhön haetaan arvokasta näkökulmaa asukkailta ja toimijoilta haastattelumuotoisella ympäristökyselyllä. Siinä selvitetään, mitkä asiat lähiympäristössä ovat tärkeitä asukkaille ja minkälaista virkistyskäyttöä Kirkonkylän eri alueilla on. Lisäksi kartoitetaan toiveita uusista toiminnoista ja ympäristön laadun kehittämisestä. Laurean opiskelijat haastattelevat marraskuun lopulla ja joulukuun alussa kyselyyn eri-ikäisiä mäntsäläläisiä haastattelutyöpajoissa, joita on järjestetty yhteistyössä Mäntsälän kansalaisopiston, Riihenmäenkoulun, lukion ja Keudan kanssa.

Lyhyeen karttapohjainen kysely on auki kaikille ja siihen voi käydä vastaamassa osoitteessa: http://query.eharava.fi/2255
Toivomme saavamme ennen joulua mahdollisimman paljon vastauksia. Toisaalta omia ajatuksiaan ehtii kertomaan myöhemminkin, sillä kysely on auki kesään 2018 asti.

Tervetuloa kertomaan omaa lähiympäristöäsi koskevista ajatuksistasi ja huomioistasi!


IDEOINTITYÖPAJAT MAALISKUUSSA 2018

Mikä on aitoa Mäntsälää? Mitä on tärkeä säästää tuleville sukupolville? Mitä haasteita tulevaisuus tuo mukanaan? Miltä näyttää kirkonkylä vuonna 2050?


Kunnan päättäjät: tiistaina 6.3.2018 klo 18-20:30
(Kansalaisopisto)
Asukkaat ja toimijat: tiistaina 13.3.2018 klo 18-20:30 (Kansalaisopisto)
Kuntakonsernin henkilökunta: torstaina 8.3.2017 klo 9-11 (Kunnantalo)

Kirkonkylän osayleiskaavatyö etenee vuonna 2018 kehityskuvavaiheeseen. Maaliskuussa 2018 järjestetään yhteistyössä Mäntsälän Kansalaisopiston kanssa kolme työpajaa, joissa pohditaan pienryhmissä Kirkonkylän nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Aluksi mietitään nykyhetkeä Mäntsälän arvojen ja identiteetin kautta. Sitten tutustutaan tulevaisuuden näkymiin ja visioidaan vuotta 2050 eri teemojen kautta. Lopuksi käydään yhdessä läpi pienryhmien ajatuksia ja ideoita. Välissä ehditään kahvittelemaankin. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja ideoimaan! Työpajojen jälkeen määritellään osayleiskaavatyön konkreettiset tavoitteet. Työpajoissa saatuja ideoita hyödynnetään varsinaisessa kehityskuvatyössä. Kehityskuvavaiheen jatkoideointityöpajat järjestetään syksyllä 2018.

MENNEITÄ TAPAHTUMIA:

Syksyllä järjestettiin seuraavat osayleiskaavatyön alkuinfot:
ensimmäinen asukastilaisuus ke 16.8.2017
esittelytilaisuus kuntapäättäjille ma 11.9.2017 klo 17-18:30
esittelytilaisuus yrittäjille ke 13.9.2017 klo 18-19:30

Tilaisuuksissa esiteltiin kaavatyön sisältöä ja aikataulua. Lisäksi kerrottiin kuinka kaavatyöhön voi parhaiten osallistua ja vaikuttaa.

AINEISTOA:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty 27.9.2017
Kartta: Osayleiskaavan selvitysaluerajaus

 

OHKOLAN OSAYLEISKAAVA

Ohkolan osayleiskaavatyö on käynnistetty 2006. Ohkolan kylän alueella on tehty inventoinnit osayleiskaavatyötä varten. Alueelta on selvitetty ja kartoitettu mm. luonnonolojen yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet, kiinteät muinaisjäännökset, kulttuuriympäristö ja rakennetun ympäristön luonne Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 39 §) edellyttämällä tavalla. Inventoinnit ovat pääosin valmistuneet.

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 25.10.2017/ 61§ muuttanut osayleiskaavan koskemaan koko Ohkolan maarekisterikylän aiemmin kaavoittamattomia alueita.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 1.11.-11.12.2017 välisen ajan myös Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 11.12.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Ohkolan osayleiskaavan asukasiltaa siirretään pari kuukautta

Ohkolan osayleiskaavan asukasilta 25.1.2018 on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan keväälle 2018, koska kunnan päätöksenteko-organisaatiossa  käydään  tammi-helmikuussa 2018 keskustelua koko kunnan yleiskaavan laatimisen mahdollisuuksista. Ohkolan osayleiskaavan valmisteluun tilaisuuden siirtäminen ei vaikuta, vaan valmistelutyö jatkuu normaalisti. Uuden asukasillan tarkka ajankohta ilmoitetaan helmi-maaliskuussa.


Ohkolan osayleiskaava/Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,OAS, päivitetty 27.10.2017
Arkeologinen inventointi Marjalan, Ohkolan ja Arola-Jokelanseudun osayleiskaava-alueilla syyskuussa 2007
Ohkolan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016
Ohkolan osayleiskaava/Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys, Keravanjärven osa-alue
Ohkolan osayleiskaava-alueen luontoselvitys

kaavasuunnittelija Mari Niinistö
p. 040 3145 968, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Käynnistyviä osayleiskaavahankkeita:

Saaren alue

Kaavoituskatsauksessa 2016 on esitelty osayleiskaavahanke Saaren kylän ympäristöön. Kaavoituksen käynnistämisestä ei ole vielä päätöstä. Yleiskaavalliset selvitykset tehdään Saaren, Hautjärven, Levannon ja Kaukalammin maarekisterikylien alueelta. Alueelta selvitetään ja kartoitetaan mm. luonnonolojen yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet, kiinteät muinaisjäännökset, kulttuuriympäristö ja rakennetun ympäristön luonne Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 39 §) edellyttämällä tavalla. 
Inventoinnit ovat käynnistyneet. Arkeologisen inventoinnin suorittaa Museovirasto, luontokartoituksen Luontoselvitys Metsänen ja rakennusinventoinnin sekä kulttuuriympäristöselvityksen Selvitystyö Ahola.
Tutkijat kiertävät alueella mm. valokuvaamassa ympäristöä. Rakennusinventointi jatkuu ensi vuoden alkupuolelle. Mikäli rakennustutkija käy pihapiirissä eikä tapaa kiinteistön omistajaa paikan päällä, jätetään inventoinnista kertova tiedote postilaatikkoon. Inventointi ei aiheuta asukkaille ylimääräisiä toimia. Rakennus- ja kulttuuriympäristöselvitystyötä varten on perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostuu kaavoituksen ja rakennusvalvonnan edustajista, maakuntamuseota edustaa Riitta Niskanen ja maankäyttölautakuntaa Marja Teppinen.
 
Saari, Kaukalampi, Levanto ja Hautjärvi- Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 
Luontokartoitus Levanto-Saari-Hautjärvi-Kaukalampi-kylien alueella vuonna 2016
 
kaavasuunnittelija Mari Niinistö
p. 040 3145 968, mari.niinisto(at)mantsala.fi

 

Lainvoiman saanut:

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaava
Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.6.-30.9.2014
Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.6.-30.9.2015

Maankäyttölautakunta on 22.3.2016/49§ hyväksynyt Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavan. 
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 23.5.2016/53§ hyväksynyt Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavan.
Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.
Helsingin hallinto-oikeus on 21.2.2017 hylännyt kaavasta tehdyt valitukset.
Kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  
Korkein hallinto-oikeus on 31.1.2018 antanut päätöksen kaavavalituksista. Valitukset on hylätty.

Kaavakartta
K
aavamerkinnät ja määräykset 
Selostus 
Selostuksen liitteet 1-4 
Selostuksen liitteet 5-8 
Selostuksen liitteet 9-13

Aiemmin nähtävillä:

Ehdotuksena:
Kaavakartta (itä) 
Kaavakartta (länsi)
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet 2,5, 6 ja 10
Kaavaselostuksen liite 8
Kaavaselostuksen liite 11

Luonnoksena:
Kaavaluonnos
Kaavaluonnoksen merkinnät ja määräykset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (päivitetty 20.4.2015)

Selvitykset:
Arkeologinen selvitys (Museovirasto 2013)
Luontoselvitys (Enviro 2013)
Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys, Sälinkää (Selvitystyö Ahola 2014), liite 1, liitteet 2-5, taulukot
Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Soukkio (Selvitystyö Ahola 2014), liitteet 1-5taulukot

Muuta aineistoa:
Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma

Kaavaehdotuksen ratkaisut
Kaavaluonnoksen ratkaisut

Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen
Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen? Kaavoituksen vaiheet
  

kaavasuunnittelija Mari Niinistö
p. 040 3145 968, mari.niinisto(at)mantsala.fi

 
Takaisin ylös