Menu

Maankäyttöpalveluiden ajankohtaiset asiat

--> Maankäyttöpalvelujen sivuille

 

Käynnistynyt hanke: RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

 

19.10.2018

VOIMAAN TULLUT OSAYLEISKAAVA

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 10.9.2018/ § 202 hyväksynyt Numminen-Onkimaa osayleiskaavan Andersbergin koulun muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Osayleiskaava on lainvoimainen.

 

3.10.2018

ILMOITUS MAISEMATYÖLUVAN VIREILLETULOSTA

Mäntsälän Jäähalli Oy hakee maisematyölupaa tontin raivaamiseen, painopenkan tekoon tulevan kaukalon paikalle, alueella olevan pulkkamäen siirtoon ja käyttökuntoon saantiin ennen talven tuloa. Pulkkamäki on tarkoitus siirtää kansalaisopiston ja seurakuntatalon väliselle alueelle. Toiminta-alue sijaitsee Mäntsälän kirkonkylällä, Urheilupuisto 505-407-73-44, Veteraanitie 4 ja on kooltaan 1,44 ha.

Maisematyölupahakemuksen johdosta varataan naapurialueiden maanomistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluiksi. Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena Mäntsälän kunnan kaavoitusjohtajalle osoitteeseen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä viimeistään 16.10.2018 klo 15 mennessä. Hakemus liitteineen on nähtävänä palvelupiste Vinkissä Mäntsälän kunnantalon ala-aulassa ja maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/rakentaminen/maisematyolupa-ja-puunkaato

 

26.9.2018

KARHULANMÄEN KORTTELIEN 222 OSA JA 224 OSALTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on 19.9.2018/ § 106 päättänyt asettaa kaavaehdotuksen korttelin 222 osa ja 224 osalta julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 26.9. – 25.10.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs).

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen, liiketilojen ja Karhulanmäen puiston laajennuksen toteuttamisen.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 25.10.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla palvelupiste(a)mantsala.fi.

Kaavaehdotukseen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä maankäyttöpalvelujen verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Lisätietoja:
asemakaavainsinööri
Tapio Sillfors
puh. 040 314 5454
tapio.sillfors(a)mantsala.fi

 

17.9.2018

HYVÄKSYTTY OSAYLEISKAAVA - ANDERSBERGIN KOULU

Kunnanhallitus on päätöksellään 10.9.2018/ § 202 hyväksynyt Numminen-Onkimaa osayleiskaavan Andersbergin koulun muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

31.8.2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 27.8.2018 / § 191 hyväksynyt vuoden 2018 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan Mäntsälän kunnan kaavoitustilannetta ja esitellään kaavoitusohjelmaa vuodelle 2018–2019. Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta, kaavahankkeiden etenemisestä ja kaavojen ajantasaisuudesta.

Kaavoituskatsauksia on jaettavana kunnantalon ala-aulassa sekä nähtävillä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoituskatsaus.

 

29.8.2018

NUMMELANTIEN KORTTELIN 251 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 22.8.2018/ § 96 päättänyt asettaa Nummelantien asemakaavan korttelin 251 muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 29.8. – 27.9.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs).

Alue sijaitsee Hyökännummella Nummelantien ja Pyydyskorventien risteyksen koillispuolella. Alue on rakentumaton. Kahdesta vaihtoehtoisesta kaavaratkaisusta kaavaehdotukseksi valittiin luonnosversio 2, joka toteuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelin AR. Rivitalot ja muut kytketyt asuinrakennukset on katsottu sopivaksi täydentämään taajamaa voimakkaasti kasvupaineisella Hyökännummen alueella.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 27.9.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Kaavaehdotukseen voi tutustua Mäntsälän kirjastossa sekä maankäyttöpalvelujen verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Lisätietoja: 
kaavasuunnittelija
Mari Niinistö
puh. 040 3145 968
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

29.6.2018

NUMMELANTIEN KORTTELIN 251 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus on päätöksellään 25.6.2018/ § 169 käynnistänyt Nummelantien korttelin 251 asemakaavamuutoksen laadinnan. Suunnittelualue sijaitsee Hyökännummella Nummelantien ja Pyydyskorventien risteyksen koillispuolella. Tavoitteena on muuttaa korttelin käyttömuoto yksiasuntoisista erillisistä pientaloista useampiasuntoisiin pientaloihin.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnosversiot 1 ja 2 pidetään nähtävillä 29.6. – 31.7.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnosversioihin voi tutustua myös kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnosversioista. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 31.7.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija
Mari Niinistö
puh. 040 3145 968
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

29.6.2018
Mäntsälän kunta

27.6.2018

RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 20.6.2018/ § 87 päättänyt asettaa rakennusjärjestyksen muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Ehdotus pidetään nähtävillä 27.6. – 31.8.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs). Ehdotukseen voi tutustua Mäntsälän kirjastossa sekä Mäntsälän kunnan verkkosivulla LINKKI.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyön yhteydessä tarkastellaan mm. muuttuneen lainsäädännön vaikutuksia rakennusjärjestykseen, tarkastetaan rakennusjärjestyksen suhde muihin kunnallisiin määräyksiin, suunnitelmiin tai strategioihin, huomioidaan nykyisen rakennusjärjestyksen soveltamisessa ilmenneet muutostarpeet, vapautetaan vaikutuksiltaan vähäisempiä toimenpiteitä luvanvaraisuudesta nykyistä laajemmin sekä suoritetaan asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen määräysten ajanmukaisuuden ja tarpeellisuuden tutkiminen ja arviointi.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa rakennusjärjestysehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 31.8.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija
Mari Niinistö
p. 040 3145 968
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
tavattavissa 30.7. alkaen

27.6.2018
Mäntsälän kunta

 

18.6.2018

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLE

Kunnanhallitus on päätöksellään 11.6.2018/ § 151 päättänyt asettaa korttelien 304, 305, 306, 319 ja 322 ja niihin rajautuville VP-alueille (Linja-autoasema-Kapinakuja) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) virallisesti nähtäville. Kaavamuutoksien tarkoituksena on mahdollistaa uusi tori, uimahalli, liiketoiminnat ja asuinkerrostalojen toteuttaminen Mäntsälän keskustassa. Pysäköintijärjestelyihin varaudutaan sijoittamalla pääosa rakennusoikeuden vaatimista autopaikoista kansirakenteisena.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä  18.6. – 31.7.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs). Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 31.7.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua Mäntsälän kirjastossa sekä maankäyttöpalvelujen verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Lisätietoja:
asemakaavainsinööri
Tapio Sillfors
puh. 040 314 5454
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

18.6.2018
Mäntsälän kunta

 

4.6.2018

MEIJERIN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kunnanhallitus on päätöksellään 28.5.2018/ § 135 päättänyt asettaa Meijerin asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 4.6. – 3.7.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs). Niihin voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi --> kaavoja nähtävänä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa 3.7.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh. 040 314 5454 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

4.6.2018
Mäntsälän kunta

 

22.5.2018

NUMMINEN-ONKIMAA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 16.5.2018/§ 59 päättänyt asettaa osayleiskaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Muutoskohteena on Nummisten vanhan kyläkoulun kiinteistö, Kalliola 505-409-5-402.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Mari Niinistö, puh 040 3145 968 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

RAUHAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 16.5.2018/ § 56 päättänyt asettaa asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Rauhamäen kaava on 8 ha ja täydentää taajaman yhdyskuntarakennetta Pietilän alueen pohjoispuolella.

KARHULANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 16.5.2018/ § 57 päättänyt asettaa asemakaavan muutosluonnoksen kortteleiden 222 osa ja 224 osalta virallisesti nähtäville. Asemakaavan muutosluonnos mahdollistaa asuinkerrostalojen, liiketilojen, kaksitasoisen pysäköinnin ja Karhulanmäen puiston laajennuksen toteuttamisen.

Numminen-Onkimaan ja Rauhamäen kaavaehdotuksien ja Karhulanmäen kaavaluonnoksen muutoksia pidetään nähtävillä 22.5. – 20.6.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Niihin voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi --> kaavoja nähtävänä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavaehdotuksista ja -luonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa 20.6.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh. 040 314 5454 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

5.4.2018

MÄNTSÄLÄN YLEISKAAVA 2050 KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus on päätöksellään 5.3.2018/ § 56 käynnistänyt Mäntsälän yleiskaavatyön laadinnan. Samalla keskeytetään vireillä olevien osayleiskaavojen, Kirkonkylän ja Ohkolan valmistelu ja alueiden maankäyttö suunnitellaan osana koko kunnan yleiskaavatyötä.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 28.3. – 21.6.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi → yleiskaavoitus.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 21.6.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja:
Yleiskaava-arkkitehti
Johanna Sääksniemi
p. 040 3145 437
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

NUMMISTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 14.3.2018/ § 28 käynnistänyt Nummisten vanhan kyläkoulun osayleiskaavan muutostyön laadinnan.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 28.3. – 26.4.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi → kaavoja nähtävänä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 26.4.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Mari Niinistö, puh. 040 314 5968 ja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

26.3.2018
Mäntsälän kunta

 

9.2.2018

HYVÄKSYTTY MEIJERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 5.2.2018/ § 5 hyväksynyt Meijerin asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

9.2.2018
Mäntsälän kunta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin ylös