Menu

Tekninen lautakunta vuosille 2017-2021

Tekniset palvelut toimialalla huolehditaan kunnan omista tilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi toimiala vastaa toimielimien (lautakunta ja jaos) valmistelutehtävistä sekä palvelukeskuksen talous-, hallinto- ja henkilöstöasioiden hoidosta.

Teknisten palveluiden toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ym. tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Pöytäkirja pyritään julkaisemaan viimeistään viikon kuluessa.

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 kokousaikataulu:
Helmikuu 18.2.
Maaliskuu 9.3.
Huhtikuu 15.4.
Toukokuu 11.5.
Kesäkuu ilmoitetaan myöhemmin
Elokuu 10.8.
Syyskuu 14.9.
Lokakuu 12.10.
Marraskuu 9.11.
Joulukuu 14.12.

pj.   SDP Timo Leino
timo.a.leino(at)gmail.com
puh. 040-751 5621
  hvj. SDP Eero Markkanen
vpj.   VAS Koski Päivi
paivi.koski57(at)gmail.com
puh. 040-725 7971
  hvj. VIHR Sari Anttonen
j.   KESK Aalto Jussi
jussi-.aalto(at)pp.inet.fi
  hvj. KESK Virtanen Toni
J.   KESK Alaluusua Sari
sari.alaluusua(at)msoynet.com
  hvj. KESK Ruusunen Sari
j.   KOK Siljander Hemmo
siljanderh(at)gmail.com
  hvj. KOK Tokola Jonne
j.   KOK Heikkilä Jussi
jussi.heikkila(at)kolumbus.fi 
  hvj. KOK Sundberg Anneli
j.   MäPu Päivinen Mitja
mitja.paivinen(at)ramboll.fi
  hvj PS Munukka Jukka
j.   SDP Nousiainen Salla
salla_man(at)hotmail.com
  hvj SDP Heikkinen Katariina
j.   SDP Kalenius Christina
christina.kalenius(at)mantsala.fi  
  hvj SDP Komonen Sirpa
  khall.ed. KOK Salmi Petri
petri.t.salmi(at)gmail.com
  nuorisovaltuutettu  
  nuorisovaltuutettu Utriainen Miikka
miikka.utriainen(at)gmail.com

Kokoukset ovat kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti tiistaisin erikseen tarkemmin sovittavan aikataulun mukaisesti. Kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa sekä toimialalla seuraavan viikon tiistaina. Mikäli toimisto on juhlapyhän tai muun vastaavan syyn vuoksi silloin suljettuna, siirtyvät pöytäkirjojen nähtävillä pidot seuraavaan aukiolopäivään.

Tekniset palvelut alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa 22 päivän ajan päätöksen julkistamisesta.

Takaisin ylös