Menu

Konsernijaosto

Kunnanhallituksen alaisuudessa on konsernijaosto, jossa on 5 jäsentä. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallituksen jäsenten tai varajäsenten ja lautakuntien jäsenten keskuudesta.
Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

 Konsernijaosto
1. ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta,
2. tekee esityksen kunnanhallitukselle konserniohjauksen periaatteista (konserniohje, hyvä hallinto- ja johtamistapaohje),
3. tekee esityksen kunnanhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista sekä omistajapoliittisesta toimenpideohjelmasta,
4. arvioi ja kehittää tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta sekä käsittelee ja merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen seurantaraportit,
5. arvioi ja kehittää kunnan hyvinvointitehtäviä ja valmistelee kunnan hyvinvointikertomuksen
6. arvioi ja kehittää elinvoima- ja kasvupalveluja (mm. työllisyys, elinkeino, maahanmuutto, joukkoliikenne) ja niihin liittyviä kehittämishankkeita.

 

v. 2017-2019                                jäsenet                                  henkilökohtaiset varajäsenet    
puheenjohtaja Havula Tapio KESK Virolainen Kari KESK
varapuheenjohtaja Hallikainen Heli SDP Nousiainen Salla SDP
jäsen Salmi Petri KOK Heikkijä Jussi KOK
jäsen Laukkanen Erkki VAS Särkijärvi Tuuli VIHR
jäsen Lampi Satu PS Peussa Kari MäPu
kunnanjohtaja Kairesalo Esko  
hallintojohtaja Siikaluoma Esa  
Takaisin ylös