Menu

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

UUDELY/9047/2019

KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 21. päivänä elokuuta 2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Mäntsälän kunnalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Huvitie 4, Mäntsälä. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Tuusulan toimipisteessä, Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula, Mäntsälän kunnan palvelupiste Vinkissä, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä ja Internet-sivulla www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 20. päivänä syyskuuta 2019. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Helsingissä 21. päivänä elokuuta 2019

UUDENMAAN ELY-KESKUS

Takaisin ylös