Menu

Europarlamenttivaalit 2019

MÄNTSÄLÄ

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9-20.

ÄÄNESTYSALUEJAKO ÄÄNESTYSPAIKKA
1. Mäntsälä, eteläinen  Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
2. Mäntsälä, läntinen  Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
3. Mäntsälä, itäinen  Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
4. Numminen  Nummisten koulu, Ojankulmantie 24
5. Ohkola  Ohkolan koulu, Ohkolantie 391
6. Arola  Arolan koulu, Arolan kylätie 143
7. Saari  Saaren koulu, Vanha maantie 2
8. Sälinkää  Sälinkään koulu, Kaanaantie 51
9. Sääksjärvi  Sääksjärven koulu, Sääksjärventie 526

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Mäntsälän kunnassa ovat Mäntsälän kunnantalo, osoite Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä sekä seuraavat muut kohteet (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat): Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu, Sälinkään koulu ja Mäntsälän Citymarket.

Europarlamenttivaalien osalta ennakkoäänestys on ajalla 15.5. – 21.5.2019.

Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän kunnantalon ennakkoäänestyspaikassa ovat seuraavat:

ke  - pe 15. – 17.5.2019                       klo 9 - 18

la - su 18. – 19.5.2019                         klo 10 - 16

ma - ti 20. – 21.5.2019                         klo 9 - 20

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet aukioloaikoineen ovat seuraavat:

Ennakkoäänestypaikka ja katuosoite: Ennakkoäänestyspäivä ja -aika
Hirvihaaran koulu  ke 15.5.2019 klo 14-18
Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara  
   
Sälinkään koulu to 16.5.2019 klo 14-18
Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää  
   
Hyökännummen koulu  pe 17.5.2019 klo 14-18
Nummelantie 11, 04500 Kellokoski  
   
Mäntsälän Citymarket  la-su 18.-19.5.2019 klo 10-16
Sälinkääntie 2, 04600 Mäntsälä  
   
Nummisten koulu ma 20.5.2019 klo 14-18
Ojankulmantie 24, 04660 Numminen  
   
Saaren koulu ti 21.5.2019 klo 14-18
Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus  

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 15.5. – 21.5.2019 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

1.6.2010 voimaantullut laki vaalilain muuttamisesta (431/2010) on laajentanut ennakkoäänestysmahdollisuutta niin, että omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta, kunnantalo Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040-314 5214.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan Terveyskeskuksessa, Kotokartanossa, Kivistöntien palvelutalossa, Vire-Kodissa ja Iloisen Mielen Puiston tehostetun palveluasumisen yksikössä.

ILMOITUSKORTTI

Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään korttia käyttäen ilmoitus, mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Uudenmaan maistraatti, Hyvinkään yksikkö, Urakankatu 1, PL 73, 05801 Hyvinkää, puh. 02 9553 6370.

Ilmoituskortin esittäminen ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla sekä kotiäänestyksessä nopeuttaa vaalitoimitusta, mutta kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA

Äänestäjä on aina velvollinen esittämään vaalilautakunnalle tai ennakko- ja kotiäänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

ULKOMAINONTA Aluekartta (.pdf)

Aluekartta on tämän kuulutuksen liitteenä. Karttaan on merkitty se alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla. Karttaan on myös merkitty vaalimainostelineiden sijainti.

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 8.5.2019

Europarlamenttivaaleissa 2019 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin neljään paikkaan:

  1. Mäntymäentien varsi Paloaseman luona
  2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varteen
  3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
  4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen palvelukeskuksen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä, puh. 040-314 5488 / Jaska Tittonen. Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh 040-314 5214, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KIRJEÄÄNESTYS

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Tarkempia ohjeita ja kirjeäänestysasiakirjojen tilaaminen osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys. Europarlamenttivaalien osalta kirjeäänestäminen on mahdollista 25.4. alkaen, kun ehdokasnumerot on vahvistettu.

Takaisin ylös