Menu

Asemakaavoituksen käynnistäminen ja OAS nähtäville

HYÖKÄNNUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Kunnanhallitus on päätöksellään 25.3.2019 / § 67 käynnistänyt Hyökännummen asemakaavan muutoksen laadinnan ja asettanut kaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Suunnittelualueen laajuus on n. 6 ha ja alue sijaitsee Mutkatien, Pyydyskorventien ja Nummelantien välissä. Pyydyskorven aluetta on tarkoitus kehittää asuin- ja virkistysalueena, järjestää alueen sisäiset tarpeelliset ja riittävät liikenneyhteydet sekä toteuttaa Taruman ja Hyökännummen koulun välinen kevyenliikenteen yhteys.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 29.3. – 28.4.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Niihin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa: https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 28.4.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Mari Niinistö, puh. 040 3145 968 ja mari.niinisto(a)mantsala.fi

29.3.2019
Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut

Takaisin ylös