Menu

Asemakaavoituksen käynnistyminen sekä ehdotus ja OAS nähtäville - Kortteli 134 osa

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 18.3.2019/ § 55 käynnistänyt korttelin 134 osa asemakaavan muutoksen ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Mäntsälän kuntakehityslautakunta on päätöksellään 20.3.2019 / § 35 asettanut asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Alue sijaitsee Nummelantien varressa Pyydyskorventien risteyksen pohjoispuolella. Tavoitteena on muuttaa korttelin käyttömuoto maatilojen talouskeskusten korttelialueesta muuhun asuinkäyttöön Hyökännummen alueen kehittämiseksi.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä muutosehdotus pidetään nähtävillä 25.3. – 25.4.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Niihin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa: https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 25.4.2019 klo 12 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi.

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija
Mari Niinistö
puh. 040 3145 968
mari.niinisto(a)mantsala.fi

25.3.2019
Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut

Takaisin ylös