Menu

Asemakaavoituksen käynnistyminen sekä ehdotus ja OAS nähtäville - Liljendal

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 20.3.2019 / § 34 käynnistänyt Liljendalin korttelien 1006 ja 1007 sekä puistoalueiden asemakaavan muutoksen ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. Kaavamuutosalueen koko on n. 3,2532 ha. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa kortteleiden välisen puistoalueen osalta niin, että ko. alue liitetään ympäröiviin tontteihin. Kunta ei käytännössä hoida ko. aluetta ja kun yrityksillä on lisärakentamisen ja laajentamisen tarvetta on Liljendalin teollisuusalueella tarkoituksenmukaista optimoida teollisuustontit.

Liljendalin asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaehdotus pidetään nähtävillä 25.3. – 25.4.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Siihen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa: https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 25.4.2019 klo 12 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi. 

Lisätietoja:
asemakaavainsinööri
Tapio Sillfors
puh. 040 314 5454
tapio.sillfors(a)mantsala.fi 

25.3.2019
Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut

Takaisin ylös