Menu

Voimaan tullut rakennusjärjestys 2019

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 4.2.2019 / § 12 hyväksynyt Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksen 2019. Rakennusjärjestykseen sisältyy liite 3 missä on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § mukainen suunnittelutarvealue.

Päätöksestä ei ole valitettu. Rakennusjärjestys on lainvoimainen.


12.3.2019
Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut

Takaisin ylös