Menu

Raepolun katualue / Haltuunottokatselmus

Mäntsälän kunta on rakentamassa asemakaavan mukaista Raepolun katualuetta keväällä 2019.

Katualueen haltuunotto:
Kaavakadun rakentamisen vaatiman alueen ja alueella mahdollisesti olevan kasvuston korvausasioissa menetellään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Maankäyttö- ja rakennulain 95 §:n mukaisesti kunta saa 94 §:ssä tarkoitetun alueen (katualueen) haltuunsa, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi ja alueen erottamista koskeva kiinteistötoimitus on pantu vireille taikka kun kunta 104 §:n mukaan on suorittanut alueesta korvauksen.

Mäntsälän kunta on hakenut yleisen alueen lohkomista ja alueen lunastusta Maanmittauslaitokselta hakemuksella 27.2.2019. Hakemus koskee Raepolun osalta kiinteistön Etupelto 505-407-10-45 aluetta.

Katualue otetaan kunnan haltuun haltuunottokatselmuksessa, jossa tarkistetaan kiinteistöön kuuluvan katualueen sijainti ja kirjataan sillä mahdollisesti oleva korvattava kasvusto. Tarkemmin korvauksista sovitaan myöhemmin ja niistä kunnassa päättää toimintasääntöjen puitteissa joko kaavoitusjohtaja tai kuntakehityslautakunta tai ne määrätään Maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa.

Raepolun haltuunottokatselmus pidetään pe 22.3.2019 klo 8.15 alkaen Raepolun ja Klaavolantien risteyksessä. Katselmus voidaan suorittaa riippumatta asianosaisen läsnäolosta.

28.2.2019
Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut

Takaisin ylös