Menu

Hyväksytty rakennusjärjestys

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 4.2.2019 / § 12 hyväksynyt Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

8.2.2019
Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut

Takaisin ylös