Menu

Hyväksytty asemakaavan muutos - Karhulanmäki kortteli 222 osa

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 28.1.2019/ § 4 hyväksynyt Karhulanmäen asemakaavan korttelin 222 osan asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville.


31.1.2019
Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut

Takaisin ylös