Menu

9 Luku Voimaantulomääräykset

9 LUKU VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET

27§ Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo

Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1. päivänä marraskuuta 2002.

28§ Siirtymäkausimääräykset

Talousjätevesiä puhdistus- ja käsittelylaitteistoja koskevien 6 §:n ja 7 §:n mukaisten vaatimusten tulee täyttyä viimeistään 10 vuoden kuluttua näiden määräysten voimaantulosta.
Pohjavesi- ja ranta-aluilla sijaitsevien kiinteistöjen talousjätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistojen, jotka on toteutettu ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa, tulee täyttää 8 §:n vaatimukset viimeistään 5 vuoden kuluttua näiden määräysten voimaantulosta.
Määräysten voimaantulon jälkeen on terveydelle ja ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastosäiliöiden ensimmäiset määräaikaistarkastukset suoritettava 18 §:stä poiketen vuoden 2005 loppuun mennessä. Tätä
siirtymäsäädöstä ei sovelleta, mikäli säiliön viimeisestä tarkastuksesta on esittää asianmukainen todistus, josta käy ilmi, että tarkastus on suoritettu näiden määräysten mukaisesti.

Takaisin ylös