Menu

Tietoja tontin ostajalle tai vuokraajalle

Vuosivuokra on 5 % tontin maapohjan hinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Ostaja / vuokraaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennustapaohjeiden ja rakennusluvan mukaisen talon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta.

Kunta perii lisäksi kiinteistönmuodostamiskuluina 1100 euroa.

Kuntakehitysjohtaja päättää tonttien myynnistä ja vuokrauksesta.

Tämän päätöksen jälkeen tonttivarauksen saajalla on 3-5 kk aikaa esittää rakennustarkastajalle hyväksyttävä alustava suunnitelmaluonnos rakennushankkeesta ja sen aikataulusta. Vasta tämän jälkeen kauppakirja tai vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa.

Tontin varausmaksu on 1100 euroa, joka hyvitetään ostohinnassa ja vuokrassa.

Ostajan lainhuuto jää lepäämään, kunnes rakennuksesta on 35 %:a rakennettu.

Ostaja/vuokraaja sitoutuu käyttämään rakentamisen aikaiseen työmaaliikenteeseen kunnan osoittamaa huoltotietä.

Sähkö-, vesi- ja viemäriliittymistä antaa tietoa Nivos Oy. Tässä vesiliittymien ja sähkön pienjänniteliittymien liittymähinnastot: sähkönliittymismaksut (pdf), vesihinnasto (pdf).


Kunta ja laitokset pidättävät oikeuden hintojen tarkistuksiin.

Takaisin ylös