Menu

Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Toimenpidelupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 126§

Toimenpidelupa tarvitaan toimenpiteisiin, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta ja jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.

Toimenpidelupa tarvitaan rakennelmien ja laitosten rakentamiseen, pystyttämiseen ja sijoittamiseen, rakennuksen ulkoasua tai julkisivua muuttavaan toimenpiteeseen, asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin ja asuinhuoneiston yhdistämiseen tai jakamiseen, teknisen järjestelmän vaihtamiseen, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmä asentamiseen tai muuttamiseen, lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen sekä määräajan paikallaan pysytettävää rakennelmaa tai laitosta varten.  

Toimenpidelupa tarvitaan kaikkeen kaupunkikuvaa muuttavaan rakentamiseen Kirkonkylän ydinkeskustassa rakennusjärjestyksen liitekartan 7 mukaisesti.

Rakennusjärjestyksessä on lueteltu tarkemmin toimenpiteet, jotka vaativat toimenpidelupaa sekä vähäiset toimenpiteet, jotka on lähtökohtaisesti vapautettu toimenpideluvan hakemisesta. Toimenpiteen vähäisyyden arviointi kuuluu viranomaisille. Toimenpidelupa voi edellyttää naapurin kuulemista hakemuksen yhteydessä.

Toimenpidelupahakemukset jätetään Lupapisteen kautta.

Toimenpideilmoitus

Rakennusjärjestyksen mukaisesti kunnassa ei sovelleta ilmoitusmenettelyä toimenpideluvan osalta. 

Takaisin ylös