Menu

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Ohjeita suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakemiseen

Suunnittelutarveratkaisu

Kun rakennetaan haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään siis, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

 1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta
 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksestä löytyvät määräykset koskien rakennuspaikkaa, rakennuspaikan vähimmäiskokoa ja rakentamisen määrää asemakaava-alueen ulkopuolella.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä ja hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta. Esimerkiksi keväällä rakentamista suunnittelevan kannattaa jättää hakemus jo syksyllä.

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Kuntaan toimitettavat asiakirjat:

kuva str ohjetaulukko

Voit tarvittaessa tilata yksittäisiä asiakirjoja tai karttapaketin suunnittelutarveratkaisuhakemusta / poikkeamislupahakemusta varten Mäntsälän kunnan kuntakehityspalveluista. Karttapaketti suunnittelutarvehakemusta varten (hinta 90 €) sisältää mm. osayleiskaava- / asemakaavaotteen, asemapiirroksen pohjakartan, ohjeen asemapiirroksen laatimiseksi, kiinteistörekisteriotteen, rekisterikarttaotteen sekä lainhuutotodistuksen ja luettelon kuultavista naapureista. Tilauksia hoitaa suunnitteluavustaja Joonas Törrönen (p. 040 3146 721), Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Suunnittelutarveratkaisuista päättää pääsääntöisesti Mäntsälän kunnan kuntakehityslautakunta. Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta. Rakennuslupa voidaan myöntää vasta valitusajan kuluttua edellyttäen, että muut rakennusluvan edellytykset ovat kunnossa. Suunnittelutarveratkaisupäätös on voimassa kaksi vuotta, jonka aikana siis tulee hakea rakennuslupaa. Suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamispäätökseen ei voi hakea jatkoaikaa.

Suunnittelutarveratkaisun valmistelu ja käsittely maksaa 410 €/rakennuspaikka ja suunnittelutarveratkaisun päätös 110 €/päätös. Mikäli hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään maksu ainoastaan valmistelusta ja käsittelystä. Jos naapurin kuuleminen suoritetaan virkateitse, laskutetaan lisäksi 60 € / naapuri tai kuulutuskustannukset.

Valmistelija

 • Haja-asutusalueella toimistoarkkitehti Ilari Salmi p. 040 314 5451
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Poikkeaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen tarvitaan poikkeamispäätös. Poikkeamislupaa tarvitaan siis esimerkiksi, kun poiketaan rakennusjärjestyksen määräyksestä tai asemakaavasta.

Rakennustarkastaja päättää poikkeusluvan tarpeesta ja poikkeamisen myöntää kuntakehityslautakunta. Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää vähäisen poikkeamisen rakennusluvan yhteydessä.

Asemakaava-alueilla tarvitaan poikkeamislupa, mikäli

 • Kaavan mukainen käyttötarkoitus muuttuu esim. AO – AR
 • Rakennusoikeus kasvaa yli 10 %.
 • Rakennusala ylittyy yli 10 %.
 • Poiketaan asemakaavamääräyksestä esim. tonttien jakamisen rajoituksesta.
 • Poiketaan rakennusjärjestyksestä esim. tontin minimi pinta-ala ei täyty.

Poikkeamislupaa suunnitellessa suositellaan ottamaan yhteyttä valmistelijaan.  

Valmistelijat

 • Asemakaava-alueilla asemakaavainsinööri Tapio Sillfors p. 040 314 5454
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Haja-asutusalueella toimistoarkkitehti Ilari Salmi p. 040 314 5451
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Takaisin ylös