Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Myönnetyt luvat

Maankäyttö- ja rakennusasetus 97 §

Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen:
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. (Ilmoitustaulu: Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä)

 

Rakennusluvat/Maisematyöluvat

13.3.2020

24.2.2020

Suunnittelutarveratkaisut/Poikkeamispäätökset

23.3.2020

24.2.2020

Takaisin ylös