Menu

Myönnetyt luvat

Maankäyttö- ja rakennusasetus 97 §

Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen:
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla.

Ilmoitustaulu: Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Myönnetyt luvat julkaistaan Mäntsälän kunnan kuulutukset-sivulla.

 

 

Rakennusluvat/Maisematyöluvat

22.10.2020

Suunnittelutarveratkaisut/Poikkeamispäätökset

12.10.2020

Takaisin ylös