Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Myönnetyt luvat

Maankäyttö- ja rakennusasetus 97 §

Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen:
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. (Ilmoitustaulu: Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä)

 

Rakennusluvat/Maisematyöluvat

20.5.2020

7.5.2020

20.4.2020

Suunnittelutarveratkaisut/Poikkeamispäätökset

25.5.2020

18.5.2020 (poikkeaminen asemakaavasta ja rakennustapaohjeista)

18.5.2020 (STR)

20.4.2020

Takaisin ylös