Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta rakentamisessa.

Mäntsälän kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii kuntakehityslautakunta, jonka esittelijänä toimii vs. kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus. Toiminnallisesti kuntakehityslautakunnan alaiset työntekijät kuuluvat konsernipalveluiden toimialaan, mitä johtaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma. Kuntakehityspalveluiden tulosalueen sisällä on rakennusvalvonnan tulosyksikkö, jota johtaa johtava rakennustarkastaja Päivi Kauppinen-Ketoja. Tulosyksikköön kuuluu rakennustarkastajat ja lupasihteeri.

Rakennustarkastaja päättää rakennusluvan myöntämisestä alle 600 m²:n asuinrakennukselle, talousrakennukselle, alle 1000 m²:n teollisuus-ja varastohallille, maatalouden tuotanto-ja varastorakennuksille ja edellä mainittujen rakennusten laajennuksille. Muiden kuin edellä mainittujen rakennusten rakennusluvista päättää lautakunta. Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein. Kuntakehityspalveluiden toimintasäännöllä määritellään kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan organisointi ja hallintosäännön perusteella kuuluvan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille.

RAKENNUSVALVONNAN PALVELU KORONAVIRUSTILANTEEN AIKANA JA KESÄLLÄ 2020

6/2020: Rakennusvalvonta toimii kesällä rajoitetusti. Aloituskokouksia ja katselmuksia tehdään tapauskohtaisesti sopimalla aika rakennustarkastajien kanssa joko sähköpostitse tai puhelimitse. Rakennustarkastajien lupapäätöksiä ei tehdä ajalla 17.6. – 28.7.

3/2020: Rakennusvalvonnan sähköinen lupien käsittely ja valmistelu (Lupapiste) ovat normaalisti käytössä.  Aloituskokouksista ja katselmuksista tulee sopia (puhelu tai sähköposti) aina erikseen. Lähtökohtaisesti vain asuinrakennusten ja muiden pakollisten kohteiden käyttöönottokatselmukset pidetään. Asiakaspalvelu on luonnollisesti suljettu eli kentällä tai toimistossa ei ole asiakastapaamisia.  Puhelin ja sähköposti sekä Lupapiste ovat normaalisti käytössä. Kuntakehityspalveluiden yhteystiedot.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot:rakennustarkastajien aluejako

Puhelinajat: ma, ti ja to klo 9-10
Vastaanotto: ajanvarauksella

johtava rakennustarkastaja
vastuualue 2
Päivi Kauppinen-Ketoja
p. 040 3145 468

rakennustarkastaja
vastuualue 3
Jouni Rissanen
p. 040 3145 465

rakennustarkastaja
vastuualue 1
Susanna Pyhälä
p. 040 3145 915

lupasihteeri
Liisa Heino
p. 040 3145 469

Katso myös muut kuntakehityspalveluiden yhteystiedot.

Takaisin ylös