Menu

Kehityskuvavaihe

kehityskuvat kuva pitk4 pienikoko

Kuntakehityslautakunta päätti (16.9.2020 § 70) asettaa Mäntsälän yleiskaavan 2050 kehityskuvat nähtäville. Mäntsälän yleiskaava on koko kunnan kattava yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan kunnan eri osien yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet vuoteen 2050 saakka. Kehityskuvavaiheessa esitetään yleiskaavatyön aikana kerättyä lähtökohta- ja inventointitietoa. Sen pohjalta on eri maankäyttömuodoille muodostettu tarkennettuja tavoitteita ja periaatteita, joiden pohjalta varsinainen yleiskaavaratkaisu laaditaan työn tulevissa vaiheissa.

Kehityskuvaselostus ja sitä havainnollistava karttamateriaali pidettiin nähtävillä 24.9. – 2.11.2020.

Kuulutus

Kehityskuvaselostus

Tausta-aineisto:

Kehityskuvat:

Kehityskuvien nähtävillä olon aikana kuntakehityspalvelut järjesti kunnantalon valtuustosalissa kuntalaisille asukasiltoja, joissa oli mahdollista tutustua kehityskuvien aineistoon ja esittää siihen liittyviä kysymyksiä. Kaikissa tilaisuuksissa käsiteltiin kehityskuva-aineistoa koko kuntaan liittyen, mutta kussakin tilaisuudessa oli erityisteemana tietyt kunnanosat.

Tilaisuudet olivat:

  • to 1.10.    klo 17-20     asemakaava-alueet eli Kirkonkylä ja Hyökännummi
  • ke 21.10.  klo 17-20     Hirvihaara Ohkola ja Arola-Jokelanseutu
  • to 22.10.   klo 17-20     Sälinkää, Sulkava, Soukkio, Nikinoja, Olkinen, Maitoinen
  • ti 27.10.    klo 17-20     Numminen, Herman Onkimaa ja Sääksjärvi
  • ke 28.10.   klo 17-20     Saari, Levanto, Kaukalampi ja Hautjärvi

Asukasiltoihin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kiitos kaikille mukana ja paikalla olleille.

Kuntakehityslautakunnan päätös 27.1.2021/ § 6 siirtymisestä yleiskaavaluonnoksen laatimiseen.

Linkki pöytäkirjaan.

LIITE 1: Teemoittainen kooste saaduista mielipiteistä ja lausunnoista sekä linjaukset yleiskaavaluonnoksen laatimiseksi.
LIITE 2: Mäntsälän yleiskaava 2050:n tavoitteiston tarkentaminen.

Kuntakehityspalvelut
yleiskaavoitus

Sähköposti 
yleiskaava2050@mantsala.fi

yleiskaava-arkkitehti

p. 040 3145 437

kaavasuunnittelija
Outi Kampman
p. 040 3145 457

etunimi.sukunimi@mantsala.fi

 

 maitolaituri2

Takaisin ylös