Menu

Mäntsälän yleiskaava 2050

Yleiskaava on maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, joka ohjaa kunnan kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Sen tehtävänä on määrittää tulevan kehityksen suuret linjat ja ratkaista yleisellä tasolla yhdyskuntarakenteen eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen, työpaikkojen ja viheralueiden sijoittuminen ja yhteensovittaminen.

Mäntsälässä on maaliskuun alussa (kh 5.3.2018) käynnistetty yleiskaavan laatiminen koko kuntaan. Kaikki Mäntsälän asukkaat ja toimijat, naapurikunnat sekä muut kaavatyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan yleiskaavatyöhön. 

Mäntsälän yleiskaava 2050:n suunnittelualue on koko Mäntsälä. Suunnittelualueen ulkopuolelle jää juuri vahvistunut Sälinkää-Soukkion osayleiskaava-alue. Arola-Jokelanseudun osayleiskaavan rooli tarkentuu työn edetessä. Mäntsälän yleiskaavan tavoitevuosi on 2050. Kaavatyön myötä vireillä olevat osayleiskaavojen (Kirkonkylän OYK ja Ohkolan OYK) valmistelu keskeytetään ja alueiden maankäyttö suunnitellaan osana koko kunnan yleiskaavatyötä. Osayleiskaavojen tähänastinen valmisteluaineisto perusselvityksineen, asukasmielipiteineen ja lausuntoineen siirtyy sellaisenaan hyödynnettäväksi yleiskaavatyössä.
 
Mäntsälän yleiskaavoitus on haluttu ohjelmoida uudella tavalla, sillä kunnalta puuttuu oma, pitkän tähtäimen, suunnitelma maankäytölle. Ajantasainen osayleiskaava ohjaa maankäyttöä ja rakentamista vain viidesosassa kuntaa. Yleiskaavan laatiminen koko kuntaan nähdään tärkeänä muuttuvassa toimintaympäristössä, kun tulossa on mm. maakuntauudistus ja muutoksia Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kaavahierarkiaan. Käynnissä olevia hankkeita yhdistämällä saadaan myös synergiaetua ja säästetään resursseja, kun esimerkiksi yhdistetään vireillä olevat osayleiskaavatyöt samaan kaava- ja vuorovaikutusprosessiin. Yleiskaavatyössä saadaan koko kuntaan kattavat perusselvitykset ja eri hankkeet ja kyläalueet asettuvat tasapuoliseen asemaan. Yhteinen tahtotila maankäytön tavoitteista helpottaa ja nopeuttaa päätöksentekoa ja vahvistaa samalla Mäntsälän mallia.
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §) ja siinä kerrotaan mitkä ovat kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten suunnittelutyöhön voi osallistua, miten kaavatyö etenee, kuka kaavasta päättää, miten kaavan valmistelusta tiedotetaan ja mistä saa lisätietoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä kaavatyön aikana.

Yleiskaavaa valmistellaan yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan yleiskaavatyöhön.
 
Omat ajatukset, mielipiteet ja kehitysideat kannattaa kertoa jo heti näin kaavatyön alkuvaiheessa yleiskaavatyössä hyödynnettäväksi. Kaikkia toiveita ei luvata kaavatyössä toteuttaa, mutta teidän ajatukset ja kokemukset ovat meille tärkeää lähtötietoa suunnittelutyöhön.

Sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paperinen palautelomake (OAS)

ruusu


Mun Mäntsälä, mun tarina!


Valokuvia ja tarinoita/twiittejä kerättiin koko Mäntsälästä vuoden 2018 aikana. Tietoja hyödynnetään yleiskaavatyössä.

Voit tutustua kuntalaisten lähettämiin valokuviin tästä.

 

 

 

Kuntakehityspalvelut
yleiskaavoitus

Sähköposti 
yleiskaava2050@mantsala.fi

yleiskaava-arkkitehti
Mika Ahonen
p. 040 3145 437

kaavasuunnittelija
Outi Kampman
p. 040 3145 457

etunimi.sukunimi@mantsala.fi

 

 maitolaituri2

Takaisin ylös