Menu

Mäntsälän alueidenkäytön tavoitteet (MAT)

Suositukset ja toteutuspolku vuoteen 2035

Mäntsälän maankäytön visiotyö on saatu päätökseensä. Kunnanvaltuusto hyväksyi Mäntsälän alueidenkäytön tavoitteet (MAT) 20.6.2011.

 

Tutustu Mäntsälän alueidenkäytön tavoitteisiin tästä.

Mntsln_MAT_kansi_Sivu_01_copy

 

Viereisten linkkien kautta voi tutustua Mäntsälän maankäytön vision valmistelun eri vaiheisiin.

  • Mäntsälän maankäytön vision valmistelu käynnistyi maaliskuussa 2010 yleisöluentosarjalla, jossa käsiteltiin mm. muutostrendejä ja maankäytön suunnittelun tulevia haasteita.
  • Valtuuston rakennemallipajassa toukokuussa 2010 tutkittiin Mäntsälän maankäytön suuntalinjoja skenaariotyöskentelyn avulla, missä kolmen sanallisen rakennemallivaihtoehdon pohjalta pelattiin pienryhmissä maankäyttöpeliä. 
  • Maankäyttöpelin tuloksena syntyi kolme rakennemallivaihtoehtoa, joiden vaikutuksia konsulttiryhmä tarkasteli elinkeinoelämän toimintaedellytysten, liikenteen ja liikkumisen, kuntataloudellisten vaikutusten ja ilmastovaikutusten näkökulmasta. Valtuuston tavoitemallipajassa kesäkuussa 2010 keskusteltiin niiden pohjalta maankäytön vision ja sen toteutuspolun ominaisuuksista.
  • Vaikutusten arvioinnin perusteella on laadittu virkamiestyönä ehdotus Mäntsälän alueidenkäytön tavoitteiksi. Tavoitteet jalkautuvat maankäytön ratkaisuihin maapolitiikan, kaavoitusohjelman ja rakennusjärjestyksen määräysten välityksellä.
Takaisin ylös