Menu

Maakuntakaava

Maakunnan on valmisteltava osana maakunnan suunnittelua maakuntakaava, jonka maakuntavaltuusto hyväksyy ja ympäristöministeriö vahvistaa. Maakuntavaltuusto koostuu maakunnan kuntien valitsemista valtuustojen jäsenistä.


Maakuntakaava konkretisoi valtakunnalliset tavoitteet ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Kunnan on otettava maakuntakaava huomioon suunnitellessa omaa maankäyttöään. Mäntsälän kunta kuuluu Uudenmaan liittoon.

Uudenmaalla on voimassa useita vahvistettuja maakuntakaavoja. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavoissa on esitetty kaikki maankäyttömuodot, kun taas vaihemaakuntakaavoissa on täydennetty ja päivitetty kokonaiskaavoja valittujen teemojen osalta. Kaikki maakuntakaavat ovat voimassa samanaikaisesti ja ne on esitelty samalla kartalla maakuntakaavojen epävirallisessa yhdistelmäkartassa. Lisäksi käynnissä on maakuntakaavan uudistaminen: Uusimaa-kaava 2050 valmistelutyö.

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_uusimaa-kaava_2050

Uusimaa-kaava 2050 Kehityskuvat
 

Takaisin ylös