Menu

Valtuustoaloitteiden seuranta

Avauspäivä Otsikko Aloitteen tekijä Seuraava käsittelijä Tila
20.5.2019 Valtuustoaloite kunnan tilojen vuokrasopimusten tarkistuksesta Reijo Liinamaa ja muut allekirjoittaneet kunnanhallitus  
15.4.2019 Valtuustoaloite kunnan käytöstä poistuvan irtaimiston myynnin tehostamisesta Timo Leino ja muut allekirjoittaneet kunnanhallitus  
11.3.2019 Valtuustoaloite sote-tiedottamisen pelisäännöistä Mäntsälän Vasemmisto valtuustoryhmä    Valmis
11.3.2019 Valtuustoaloite / Siirtyminen nimettömään työnhakuun Mäntsälän kunnan rekrytoinneissa Vasemmiston valtuustoryhmä    Valmis
11.3.2019 Valtuustoaloite kuntalaisäänestyksen kustannusten selvittämisestä ja kuntalaisäänestyksen järjestämisestä ELY-sopimukseen liittyen Satu Lampi, Roberta Fabritius ja muita allekirjoittaneita kunnanhallitus  
10.12.2018 Valtuustoaloite jouluvalaistuksen lisäämisestä ja joulukadun perustamisesta Kärkkäinen Pekka ja muut allekirjoittaneet tekninen  
12.11.2018 Valtuustoaloite kuntoportaista Mäntsälään SDP:n valtuustoryhmä tekn.ltk  
12.11.2018 Valtuustoaloite / Mäntsälästä UNICEFin Lapsiystävällinen kunta Fabritius Roberta ja muut allekirjoittaneet kons.palvelut  
22.10.2018 Valtuustoaloite / kylien kierrätyspisteet kuntoon Keskustan valtuustoryhmä tekn.ltk  
22.10.2018 Valtuustoaloite hyvinvointineuvolan iltavastaanotosta Pihla Keto-Huovinen sote ja K-U sote  
24.9.2018 Valtuustoaloite hyvää hallintoa koskevan ohjeiston valmistelemiseksi Vasemmiston valtuustoryhmä    Valmis
24.9.2018 Valtuustoaloite sivukylien kokoustilojen maksuttomuudesta Mäkipää Marja-Leena ja Herttuainen Auli    Valmis
24.9.2018 Valtuustoaloite bussikatoksen saamiseksi Mäntsälän pohjoisen liittymän pikavuoropysäkille Keskustan valtuustoryhmä    Valmis
24.9.2018 Valtuustoaloite "Kohti hiilineutraalia kuntaa" eli Mäntsälä Hinku-kunnaksi Vihreiden valtuustoryhmä tekninen ltk  
24.9.2018 Valtuustoaloite kunnan tiedottamisen parantamiseksi Liinamaa Reijo    Valmis
18.6.2018 Valtuustoaloite Saaren koulu / Keuda liikuntasali Teppinen Marja kasv.siv.ltk
18.6.2018 Valtuustoaloite kunnan koulukuljetusten myöntämisperusteiden
muutoksesta
Peussa Kari    Valmis
16.4.2018 Valtuustoaloite aloitteiden seurannasta netissä Vihreiden valtuustoryhmä Välitalo, Särkijärvi   Valmis
16.4.2018 Valtuustoaloite Ehnroosin koulun ja uimahallin rakennushankkeiden yhdistämiseksi Mäntsälän Puolesta -ryhmä Peussa, Kärkkäinen ja Kujanpää Valmis
12.3.2018 Valtuustoaloite aktiivimallin piiriin joutuneiden tilanteen selvittämisestä VAS / Herttuainen ja Laukkanen   Valmis
12.3.2018 Valtuustoaloite koskien toisen asteen koulutuksen
maksuttomuuden selvitystä
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kas.siv.ltk  
5.2.2018 Valtuustoaloite / pieni pururata Riihenmäen koulun viereen Mäntsälän SDP:n valtuustoryhmä   Valmis
5.2.2018 Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseksi Mäntsälän SDP:n valtuustoryhmä   Valmis
5.2.2018 Valtuustoaloite maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille Mäntsälän SDP:n valtuustoryhmä K-U sote  
13.11.2017 Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta Perussuomalaisten valtuustoryhmä / Leino Satu Valmis
13.11.2017 Valtuustoaloite lasten kotihoidon tuen kuntalisä 2018 talousarvioon Fabritius ja Koivula   Valmis
13.11.2017 Valtuustoaloite Reilun kaupan kunta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä / Herttuainen Auli    Valmis
13.11.2017 Valtuustoaloite "Elämän Leipä Jokaiselle" Koivula Susanna    Valmis
25.9.2017 Valtuustoaloite ostettujen sosiaalipalvelujen laaduntarkkailusta SDP:n valtuustoryhmä Reijo Liinamaa    Valmis
25.9.2017 Valtuustoaloite / Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuuden
turvaaminen ja palveluista tiedottamisen parantaminen
Keskustan valtuustoryhmä    Valmis
28.8.2017 Valtuustoaloite toimintaterapeutin palveluiden saamisesta
kotikuntoutuksenasiakkaille Mäntsälässä
Vasemmiston valtuustoryhmä Herttuainen Auli    Valmis
28.8.2017 Valtuustoaloite - Syrjinnästä vapaa Mäntsälä Hallikainen Heli    Valmis
22.5.2017 Valtuustoaloite rakennetun ympäristön poliittisen ohjelman
laatimiseksi Mäntsälään
Eerola Asko    Valmis
24.4.2017 Valtuustoaloite / selvityspyyntö sivistystoimelle Eerola Asko   Valmis
24.4.2017 Valtuustoaloite Linjatien kunnostamiseksi Herttuainen Auli / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä    Valmis
27.3.2017 Valtuustoaloite Ehnroosin epäonnistuneen kilpailuhankkeen
selvittämiseksi
Reijo Liinamaa ym    Valmis
27.3.2017 Valtuustoaloite iltapäivätoimintapaikka jokaiselle 1. luokkalaiselle Heli Hallikainen ym.    Valmis
27.3.2017 Valtuustoaloite liikkuvasta nuorisotilasta - Nuokkaribiili Heli Hallikainen ym.    Valmis
27.3.2017 Valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamisesta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Auli Herttuainen    Valmis
Takaisin ylös