Menu

Valtuustoaloitteiden seuranta

Avauspäivä Otsikko Aloitteen tekijä Seuraava käsittelijä Tila
03.05,21 Valtuustoaloite: Pride-viikon huomioiminen Mäntsälässä sateenkaariliputuksella Vasemmistoliitto ja Vihreät, sekä muut allekirjoittaneet Tekninen ltk
03.03.21 Valtuustoaloite lautakuntien avaamiseksi kuntalaisille sekä päätöksen teon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi Mea Hannila-Niemelä, Roberta Fabritius, Marja-Leena Mäkipää sekä muut allekirjoittaneet Konsernipalvelut
03.05.21 Valtuustoaloite kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureittien kehittämiseksi voimassa olevan kuntastrategian mukaan Keskustan valt.ryhmä ja muut allekirjoittaneet Tekninen ltk
03.05.21 Valtuustoaloite 3.5.2021 työtyytyväisyyden säännöllinen mittaus SDP:n valt.ryhmä ja muut allekirjoittaneet Konsernipalvelut
03.05.21 Valtuustoaloite yhtäläiset oikeudet koulukuljetuksiin molempien vanhempien luota Kokoomuksen valt.ryhmä ja muut allekirjoittaneet Konsernipalvelut
03.05.21 Valtuustoaloite Kotimaisuus ja vastuullisuus kunnan hankintakriteereinä Susanna Koivula ja muut allekirjoittaneet Konsernipalvelut
22.03.21 Valtuustoaloite Sukupuoliystävällinen kunta -aloite Susanna Koivula ja muut allekirjoittaneet Konsernipalvelut
22.03.21 Valtuustoaloite: Mäntsälä-lisän palauttaminen Keskustan valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet Kasvatus- ja sivistysltk
08.02.21 Valtuustoaloite Lumitykin hankkimiseksi Mäntsälän kunnalle Tytti Laine ja muut allekirjoittaneet Tekniset pelvelut
08.02.21 Valtuustoaloite Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin Vasemmistoliitto ja muut allekirjoit. Kasvatus- ja sivistysltk
08.02.21 Valtuustoaloite 8.2.2021: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille Vihreiden ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät ja muut allekirjoit. Kasvatus- ja sivistysltk
08.02.21 Valtuustoaloite: Kouluille yhtenäiset toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitoon Kokoomuksen valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet Kasvatus- ja sivistysltk
07.12.2020
Valtuustoaloite jatkuvan kasvatuksen menetelmiin siirtymisestä metsänhoidossa
Vihreiden valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet Tekninen ltk
07.12.2020
Valtuustoaloite 7.12.2020 jätehuollon Sorttiasema Mäntsälään
SDP:n valtuustoryhmä ja muut allek. Tekninen ltk
16.11.2020
Valtuustoaloite Mäntsälän jätepalveluiden parantamiseksi
Keskustan valtuustoryhmä Tekninen ltk
14.9.2020 Valtuustoaloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ja tärkeiden Kirkonkylän koulun opettajien rivitalojen säilyttämiseksi Anna Helin ja muut allekirjoittaneet Kuntakehitysltk
14.9.2020 Valtuustoaloite Kaasulatupohjan kunnostuksesta Tytti Laine ja muut allekirjoittaneet Tekninen ltk
14.9.2020
Valtuustoaloite Mäntsälää tunnetuksi blogissa-aloite
Susanna Koivula ja muut allekirjoittaneet Valmis
24.8.2020 Valtuustoaloite 24.8.2020 Vesiliikuntakeskuksen sijaintivaihtoehdon selvittäminen Isolammin ympäristöön Kapulin alueelle Heli Hallikainen ja muut allekirjoittaneet Valmis
24.8.2020 Valtuustoaloite Nuorisovaltuustolle puhe- ja läsnäolo-oikeudellinen edustaja Mäntsälänkunnanvaltuustoon Keskustan valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet Valmis
22.6.2020 Valtuustoaloite Mäntsälän järvien tilan kohentamiseksi 22.6.2020 SDP:n valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet

Kuntakehitysltk

10.02.2020 Valtuustoaloite Mäntsälän nuorisovaltuustolle suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon Roberta Fabritius ja muut allekirjoittaneet Valmis
11.11.2019 Valtuustoaloite Mäntsälän kotouttamisohjelmassa 2017-2019 esitetyn raportin toimittamisesta kunnanvaltuustolle Mäntsälän Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet Valmis
7.10.2019 Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä Keskustan valtuustoryhmä  Valmis
16.9.2019 Valtuustoaloite LUE LISÄÄ! -draaman ja teatterin keinon lukutaidon rapistumista vastaan Pihla Keto-Huovinen ja muut allekirjoittaneet

 Valmis
 16.9.2019 Valtuustoaloite Kunnantalon asiakaspaikkojen lisääminen ja työntekijöiden autopaikat  SDP valtuustoryhmä ja  muut allekirjoittaneet kunnanhallitus   
17.6.2019 Valtuustoaloite vuosittaisen, päihteettömän musiikkitapahtuman järjestämisestä nuorille ja nuorille aikuisille Susanna Koivula ja muut allekirjoittaneet    Valmis
17.6.2019 Valtuustoaloite meluvallin tai meluaidan rakentamiseksi Pekka Kärkkäinen ja  muut allekirjoittaneet

kuntakehitysltk ja tekninen ltk+ELY

 
17.6.2019 Valtuustoaloite Mäntsälän Englanninkielisen Montessorileikkikoulun toiminnan takaamiseksi myös jatkossa Anna Helin ja muut allekirjoittaneet Valmis
20.5.2019 Valtuustoaloite kunnan tilojen vuokrasopimusten tarkistuksesta Reijo Liinamaa ja muut allekirjoittaneet Valmis
15.4.2019 Valtuustoaloite kunnan käytöstä poistuvan irtaimiston myynnin tehostamisesta Timo Leino ja muut allekirjoittaneet    Valmis
11.3.2019 Valtuustoaloite sote-tiedottamisen pelisäännöistä Mäntsälän Vasemmisto valtuustoryhmä    Valmis
11.3.2019 Valtuustoaloite / Siirtyminen nimettömään työnhakuun Mäntsälän kunnan rekrytoinneissa Vasemmiston valtuustoryhmä    Valmis
11.3.2019 Valtuustoaloite kuntalaisäänestyksen kustannusten selvittämisestä ja kuntalaisäänestyksen järjestämisestä ELY-sopimukseen liittyen Satu Lampi, Roberta Fabritius ja muita allekirjoittaneita  Valmis
10.12.2018 Valtuustoaloite jouluvalaistuksen lisäämisestä ja joulukadun perustamisesta Kärkkäinen Pekka ja muut allekirjoittaneet    Valmis
12.11.2018 Valtuustoaloite kuntoportaista Mäntsälään SDP:n valtuustoryhmä    Valmis
12.11.2018 Valtuustoaloite / Mäntsälästä UNICEFin Lapsiystävällinen kunta Fabritius Roberta ja muut allekirjoittaneet  Valmis
22.10.2018 Valtuustoaloite / Kylien kierrätyspisteet kuntoon Keskustan valtuustoryhmä tekninen ltk  
22.10.2018 Valtuustoaloite hyvinvointineuvolan iltavastaanotosta Pihla Keto-Huovinen    Valmis
24.9.2018 Valtuustoaloite hyvää hallintoa koskevan ohjeiston valmistelemiseksi Vasemmiston valtuustoryhmä    Valmis
24.9.2018 Valtuustoaloite sivukylien kokoustilojen maksuttomuudesta Mäkipää Marja-Leena ja Herttuainen Auli    Valmis
24.9.2018 Valtuustoaloite bussikatoksen saamiseksi Mäntsälän pohjoisen liittymän pikavuoropysäkille Keskustan valtuustoryhmä    Valmis
24.9.2018 Valtuustoaloite "Kohti hiilineutraalia kuntaa" eli Mäntsälä Hinku-kunnaksi Vihreiden valtuustoryhmä tekninen ltk  
24.9.2018 Valtuustoaloite kunnan tiedottamisen parantamiseksi Liinamaa Reijo    Valmis
18.6.2018 Valtuustoaloite Saaren koulu / Keuda liikuntasali Teppinen Marja  Valmis
18.6.2018 Valtuustoaloite kunnan koulukuljetusten myöntämisperusteiden
muutoksesta
Peussa Kari    Valmis
16.4.2018 Valtuustoaloite aloitteiden seurannasta netissä Vihreiden valtuustoryhmä Välitalo, Särkijärvi   Valmis
16.4.2018 Valtuustoaloite Ehnroosin koulun ja uimahallin rakennushankkeiden yhdistämiseksi Mäntsälän Puolesta -ryhmä Peussa, Kärkkäinen ja Kujanpää Valmis
12.3.2018 Valtuustoaloite aktiivimallin piiriin joutuneiden tilanteen selvittämisestä VAS / Herttuainen ja Laukkanen   Valmis
12.3.2018 Valtuustoaloite koskien toisen asteen koulutuksen
maksuttomuuden selvitystä
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Valmis
5.2.2018 Valtuustoaloite / pieni pururata Riihenmäen koulun viereen Mäntsälän SDP:n valtuustoryhmä   Valmis
5.2.2018 Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseksi Mäntsälän SDP:n valtuustoryhmä   Valmis
5.2.2018 Valtuustoaloite maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille Mäntsälän SDP:n valtuustoryhmä K-U sote  
13.11.2017 Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta Perussuomalaisten valtuustoryhmä / Leino Satu Valmis
13.11.2017 Valtuustoaloite lasten kotihoidon tuen kuntalisä 2018 talousarvioon Fabritius ja Koivula   Valmis
13.11.2017 Valtuustoaloite Reilun kaupan kunta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä / Herttuainen Auli    Valmis
13.11.2017 Valtuustoaloite "Elämän Leipä Jokaiselle" Koivula Susanna    Valmis
25.9.2017 Valtuustoaloite ostettujen sosiaalipalvelujen laaduntarkkailusta SDP:n valtuustoryhmä Reijo Liinamaa    Valmis
25.9.2017 Valtuustoaloite / Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuuden
turvaaminen ja palveluista tiedottamisen parantaminen
Keskustan valtuustoryhmä    Valmis
28.8.2017 Valtuustoaloite toimintaterapeutin palveluiden saamisesta
kotikuntoutuksenasiakkaille Mäntsälässä
Vasemmiston valtuustoryhmä Herttuainen Auli    Valmis
28.8.2017 Valtuustoaloite - Syrjinnästä vapaa Mäntsälä Hallikainen Heli    Valmis
22.5.2017 Valtuustoaloite rakennetun ympäristön poliittisen ohjelman
laatimiseksi Mäntsälään
Eerola Asko    Valmis
24.4.2017 Valtuustoaloite / selvityspyyntö sivistystoimelle Eerola Asko   Valmis
24.4.2017 Valtuustoaloite Linjatien kunnostamiseksi Herttuainen Auli / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä    Valmis
27.3.2017 Valtuustoaloite Ehnroosin epäonnistuneen kilpailuhankkeen
selvittämiseksi
Reijo Liinamaa ym    Valmis
27.3.2017 Valtuustoaloite iltapäivätoimintapaikka jokaiselle 1. luokkalaiselle Heli Hallikainen ym.    Valmis
27.3.2017 Valtuustoaloite liikkuvasta nuorisotilasta - Nuokkaribiili Heli Hallikainen ym.    Valmis
27.3.2017 Valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamisesta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Auli Herttuainen    Valmis
Takaisin ylös